ANH 10 UNIT 10 SÁCH MỚI

     

Đại lý du lịch: Ông vẫn muốn biết thêm về văn hóa truyền thống hay vạn vật thiên nhiên ở kia không? tuyệt ông chỉ muốn đi thư giãn thôi?

Bà Collins: Thiên nhiên... Cả hai cửa hàng chúng tôi yêu thiên nhiên.

Bạn đang xem: Anh 10 unit 10 sách mới

Đại lý du lịch: trong trường hợp đó, tôi khuyến nghị một chuyến du ngoạn sinh thái.

Bà Collins: du lịch sinh thái à? Đó là gì vậy?

Đại lý du lịch: À, du ngoạn sinh thái là phượt liên quan lại đến vạn vật thiên nhiên hay quan liêu sát động vật hoang dã hay khám phá về môi trường. Phượt sinh thái cũng không khiến hại mang lại môi trường.

Ông Collins: Nghe giỏi đấy. Công ty chúng tôi làm được gì với chuyến du lịch sinh thái?

Đại lý du lịch: Quý vị hoàn toàn có thể thấy nhiều nhiều loại động vật khác biệt như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và động vật hoang dã quý hãn hữu khác, ông rất có thể đi lặn với xem những rặng san hô.

Bà Collins: chúng tôi cần bao nhiêu ngày cho hoạt động này?

Đại lý du lịch: khoảng 4 ngày. Ví như bà còn ý muốn cắm trại, bà sẽ đề xuất thêm cha ngày nữa.

Ông Collins: ừ... Tôi không dĩ nhiên liệu chúng tôi có thể bố trí một tuần được không. Nhưng nếu công ty chúng tôi có thể đi chuyến du lịch 7 ngày, thì giá chỉ là từng nào cho một người?

Đại lý du lịch: khoảng tầm 3.000 đô la, bao hàm vé sản phẩm công nghệ bay.

Ông Collins: Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Cửa hàng chúng tôi sẽ quan tâm đến về nó và quay lại vào trong ngày mai.

Đại lý du lịch: Điều khác nữa... Trường hợp ông đặt sớm với đặt cọc trước khi đi 2 tháng, ông sẽ tiến hành giảm 2 tỷ lệ (2%).

Bà Collins: Nghe tuyệt đấy! Cảm ơn vị đã cho chúng tôi biết. Tạm biệt.

Bài 2

Answer the questions about the conversation.

(Trả lời những câu hỏi về bài xích đàm thoại.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Why does the travel agent suggest an eco tour khổng lồ Mr và Mrs Collins?

=> Because both Mr and Mrs Collins love nature.

Tạm dịch: Tại sao đại lý du ngoạn đề nghị một chuyên du ngoạn sinh thái với ông bà Collins?

Bởi vì ông bà Collins thích thiên nhiên.

Thông tin: 

Mrs Collins: Nature ... Both of us love nature.

Travel agent: in that case. I suggest an eco tour.

Xem thêm: Dựa Vào Nội Dung Bài Văn Trên Có Mấy Danh Từ Riêng ? Bài Văn Trên Có Mấy Danh Từ Riêng

2. What does ecotourism mean?

=> Ecotourism means traveling to areas of nature or ecological interest lớn observe wildlife or learnly about the environment.

Tạm dịch: Du định kỳ sinh thái có nghĩa là gì?

Du định kỳ sinh thải là muốn kể tới lĩnh vực của mối thân mật về sinh thái xanh hoặc tự nhiên đến câu hỏi quan sát động vật hoang dã hoang dã hoặc học tập về môi trường.

Thông tin: 

Mrs Collins: Eco tour? What"s that?

Travel agent: Well, eco tours involve travel khổng lồ areas of natural or ecological interest lớn observe wildlife and lear about the environment. Ecotourism is also sustainable.

3. What are some ecotourism activities in Australia?

=> Tourists can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals; or go camping.

Tạm dịch: Một vài vận động du lịch sinh thái ở Úc là gì?

Khách du lịch có the thấy những nhiều loại dộng vật khác biệt như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm cùng những động vật hoang dã quý hiểm khác; hay phải đi cắm trại.

Thông tin: 

Mr Collins: That sounds interesting. What can we bởi vì on an eco tour?

Travel agent: You can see different kinds of animals like crocodiles. Snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals. You can go scuba-diving and see the coral reefs.

4. How much would Mr và Mrs Collins have to lớn pay for two people if they took a seven-day tour?

=> They would have to pay 6,000 dollars for two people.

Tạm dịch: Ông bà Collins nên trả cho hai người bao nhiêu tiền nếu họ đi chuyến phượt 7 ngày?

Họ nên trả 6.000 đô la cho hai người.

Thông tin: 

Mr Collins: Um... I"m not sure if we can manage a week. But if we could take the sevenday tour, how much would it be per person?

Travel agent: About 3,000 dollars, including airfare.

5. What does the travel agent offer to lớn Mr and Mrs Collins if they book early và pay two months before departure?

=> A two percent discount.

 Tạm dịch: Đại lý du ngoạn đề nghị ông bà Collins gì ví như họ để sớm cùng trả chi phí 2 tháng trước khi đi?

Giảm giá 2%. 

Thông tin: 

Travel agent: Another thing ... If you book earty and pay two months before departure, you"ll get a two per cent discount.

Bài 3

Find the conditional sentences in the conversation and write them in the space below.

Xem thêm: Số Cặp Electron Dùng Chung Trong Phân Tử Ch4 Là Gì, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

(Tìm hầu như câu đk trong bài đàm thoại cùng viết chúng trong vòng trống mặt dưới.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

- If you also want lớn go on a camping safari, you’ll need another three days. (Nếu ông bà cũng muốn cuộc hành trình dài cắm trại, ông bà sẽ phải thêm 3 ngày nữa.)

- But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person? (Nếu chúng tôi có thể dì chuyến 7 ngày thì giá là bao nhiêu tiền cho 1 người?)

- If you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount. (Nếu ông bà đặt sớm và giao dịch 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%.) 

Bài 4

Work in pairs. Underline the verbs in the conditional sentences in 3. Decide whether they are type 1 or type 2.

(Làm theo cặp. Gạch dưới hầu như động từ vào câu đk ở mục 3. Ra quyết định xem liệu là bọn chúng là câu điểu kiện một số loại 1 hay loại 2.)

*

Phương pháp giải:

Loại I: S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V

Loại II: S + V (quá khứ đơn), S + would/could...+ V

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

1. 1

2. 2

3. 1

Tạm dịch:

- trường hợp ông bà củng ước ao một cuộc hành trình dài cắm trại, ông bà sẽ đề nghị thêm 3 ngày nữa. (Câu điều kiện if một số loại 1)

- Nếu shop chúng tôi có thể di chuyến 7 ngày thì giá chỉ Là từng nào tiền cho một người? (Câu điều kiện if các loại 2)

- ... Ví như ông bà dặt sớm và giao dịch 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%. (Câu điều kiện if một số loại 1)