Anh Lớp 9 Unit 1 A Closer Look 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và biện pháp phát âm câu theo nhà đề các ngành nghề thủ công bằng tay truyền thống. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đấy là tổng thích hợp từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): trang bị sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, tạo khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, đồ vật điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: xây dừng đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử trí (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Anh lớp 9 unit 1 a closer look 1

Điền những động từ bỏ sau vào vào bảng. Một trong các chúng phải được dùng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối những động từ sống cột A cùng với danh từ sống cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của những động từ bỏ sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To lớn carve

I carved it

It was carved

2. Lớn cast

I casted it

It was casted

3. Khổng lồ weave

I wove it

It was woven

4. To embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. To lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. To mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.

Địa điểm tham qua ở chỗ bạn là gì? dứt sơ vật sau. Một từ rất có thể thuộc nhiều hơn thế 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people vì (3) exercise và walk in the park. Children play games there while their parents sit & walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love to lớn go there because lớn buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, and buy woven cloth & other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen to lớn the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe người nói đọc phần nhiều câu sau rồi vấn đáp câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

Xem thêm: Viết 1 Bài Văn Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội Lớp 9, Top 10 Văn Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội 2022

1. Which words are louder and clearer than the others? (Từ nào được phát âm to với rõ hơn đều từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb và Verb

3. Which words are not as loud and clear as the others? (Những từ bỏ nào không được đọc to và rõ hơn gần như từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì?)

Article, preposition & Possessive adjective, và wh-question words.

b, Now listen, check, & repeat 

Bây giờ hãy nghe, soát sổ và đề cập lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, and negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), & auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay to make traditional pots.4.

Xem thêm: Top 4 Cách Lắp Bảng Điện Có Chức Năng Gì ? Hướng Dẫn Lắp Bảng Điện Gia Đình

Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.