Bài 26 sbt toán 8 tập 1

     

() (x^2 – 9= x^2 - 3^2 = left( x + 3 ight)left( x - 3 ight))
Bạn đang xem: Bài 26 sbt toán 8 tập 1

LG b

() (4x^2 - 25)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

(A^2-B^2=(A-B)(A+B))

Lời giải bỏ ra tiết:

() (4x^2 – 25) ( = left( 2x ight)^2 - 5^2 = left( 2x + 5 ight)left( 2x - 5 ight))


LG c

() (x^6 - y^6)

Phương pháp giải:

Sử dụng những hằng đẳng thức:

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)left( A^2 - AB + B^2 ight))

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)left( A^2 + AB + B^2 ight))

Lời giải đưa ra tiết:

() (x^6 - y^6)( = left( x^3 ight)^2 - left( y^3 ight)^2)( = left( x^3 + y^3 ight)left( x^3 - y^3 ight) )( = left( x + y ight)left( x^2 - xy + y ight))(left( x - y ight)left( x^2 + xy + y^2 ight) )

tiencuongmobile.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 40 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE
Xem thêm: Những Thông Tin Cần Có Trong Cv, Cv Xin Việc Gồm Những Gì

*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tiencuongmobile.com.vn


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng tiencuongmobile.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Sách Tư Duy Tích Cực Giúp Thay Đổi Cuộc Sống Như Thế Nào? Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiencuongmobile.com.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.