BÀI 4 TRANG 103 HÓA 12

     

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng xong thu được 5,376 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là

A. Mg. B. Ca. C. Fe. D. Ba.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 103 hóa 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Gọi hóa trị của kim loại là n

Viết PTHH xảy ra, tính số mol của sắt kẽm kim loại M theo số mol của H2

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2


Lời giải đưa ra tiết

Gọi hoá trị của kim loại M là n:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 (1)

( n_H_2) = ( dfrac5,37622,4) = 0,24 (mol)

Ta thấy nHCl = 0,5 > 2nH2 = 0,48 => HCl dư, sắt kẽm kim loại phản ứng hết

Từ (1) => nM = ( dfrac0,24.2n) = ( dfrac0,48n) (mol)

Ta có: ( dfrac0,48n).M = 96 => M = ( dfrac9,6n0,48)

Biên luận: n = 1 => M = trăng tròn (loại)

n = 2 => M = 40 (Ca)

n = 3 => M = 60 (loại)

Đáp án B

tiencuongmobile.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 100 Sgk Toán 9 Tập 1 00 101 Sgk Toán 9 Tập 1

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tiencuongmobile.com.vn
Xem thêm: Môi Trường Xích Đạo Ở Phân Bố Chủ Yếu Ở Khu Vực Nào Sau Đây? A

Cảm ơn bạn đã áp dụng tiencuongmobile.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiencuongmobile.com.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.