Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

     

Tính diện tích của một hình chữ nhật hiểu được tỉ số thân hai cạnh của nó bằng(dfrac25)và chu vi bằng(28m.)
Bạn đang xem: Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Gọi(x(m))và(y (m))là các cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài xích ta có:

(dfracxy = dfrac25)và(2(x + y) = 28)

Suy ra(dfracx2 = dfracy5)và(x + y = 14)

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

(dfracx2 = dfracy5 = dfracx + y2 + 5 = dfrac147 = 2)

Vậy(dfracx2 = 2 Rightarrow x = 4)

(dfracy5 = 2 Rightarrow y = 10)

Diện tích hình chữ nhật là:(S = x.y = 4.10 = 40 (m^2))

Lưu ý:Từ hàng tỉ số bởi nhau(dfracab = dfraccd )ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c b + d = dfraca-cb-d.)(Giả thiết những tỉ số đều phải có nghĩa)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 8: tính chất của hàng tỉ số bằng nhau - luyện tập (trang 31) khác • Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 search hai... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm hai... • Giải bài xích 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích của... • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập một số viên bi của bố bạn... • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì lớp(7A)... • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 thế tỉ số giữa các... • Giải bài bác 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài bác 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm bố số(x, y,... • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm hai... • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng tỏ rằng tự tỉ... • Giải bài 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7


Xem thêm: Nêu Các Ứng Dụng Của Tin Học Trang 53 Sgk Tin Học 10, Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học

bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 8: tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Top 16 Bài Phân Tích Nhân Vật Thúy Kiều Trong Trao Duyên " Của Nguyễn Du

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số