Bài 59 trang 14 sbt toán 9 tập 1

     

Với (A Asqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

+) (sqrt A.B = sqrt A .sqrt B ,,left( A ge 0;B ge 0 ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& left( 2sqrt 3 + sqrt 5 ight)sqrt 3 - sqrt 60 cr &= 2sqrt 3 .sqrt 3 + sqrt 5 .sqrt 3 - sqrt 60 cr& = 2sqrt 3^2 + sqrt 15 - sqrt 4.15 cr& = 2.3 + sqrt 15 - 2sqrt 15 = 6 - sqrt 15cr  )
Bạn đang xem: Bài 59 trang 14 sbt toán 9 tập 1

LG câu b

(left( 5sqrt 2 + 2sqrt 5 ight)sqrt 5 - sqrt 250 );

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

+) (sqrt A^2 = left| A ight|) 

Với (A ge 0) thì ta có (left| A ight| = A)

Với (A Asqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

+) (sqrt A.B = sqrt A .sqrt B ,,left( A ge 0;B ge 0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& left( 5sqrt 2 + 2sqrt 5 ight)sqrt 5 - sqrt 250 cr &= 5sqrt 2 .sqrt 5 + 2sqrt 5 .sqrt 5 - sqrt 250cr& = 5sqrt 10 + 2sqrt 5^2 - sqrt 25.10 cr &= 5sqrt 10 + 2.5 - 5sqrt 10 = 10cr )


LG câu c

(left( sqrt 28 - sqrt 12 - sqrt 7 ight)sqrt 7 + 2sqrt 21 );

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

+) (sqrt A^2 = left| A ight|) 

Với (A ge 0) thì ta có (left| A ight| = A)

Với (A Asqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

+) (sqrt A.B = sqrt A .sqrt B ,,left( A ge 0;B ge 0 ight))

Lời giải đưa ra tiết:

( left( sqrt 28 - sqrt 12 - sqrt 7 ight)sqrt 7 + 2sqrt 21 ) ( = left( sqrt 4.7 - sqrt 4.3 - sqrt 7 ight)sqrt 7 + 2sqrt 21 )

( = left( 2sqrt 7 - 2sqrt 3 - sqrt 7 ight)sqrt 7 + 2sqrt 21 )

( = 2sqrt 7^2 - 2sqrt 21 - sqrt 7^2 + 2sqrt 21 )

( =2.7-7= 14 - 7 = 7) 


LG câu d

(left( sqrt 99 - sqrt 18 - sqrt 11 ight)sqrt 11 + 3sqrt 22 ).

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

+) (sqrt A^2 = left| A ight|) 

Với (A ge 0) thì ta có (left| A ight| = A)

Với (A Asqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

+) (sqrt A.B = sqrt A .sqrt B ,,left( A ge 0;B ge 0 ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& left( sqrt 99 - sqrt 18 - sqrt 11 ight)sqrt 11 + 3sqrt 22 cr & = left( sqrt 9.11 - sqrt 9.2 - sqrt 11 ight)sqrt 11 + 3sqrt 22 cr )

( = left( 3sqrt 11 - 3sqrt 2 - sqrt 11 ight)sqrt 11 + 3sqrt 22 )

( = 3sqrt 11^2 - 3sqrt 22 - sqrt 11^2 + 3sqrt 22 )

( =3.11-11= 33 - 11 = 22)

tiencuongmobile.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 16 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Khẳng Định Nào Không Đúng Về Phủ Định Biện Chứng ?

*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tiencuongmobile.com.vn


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng tiencuongmobile.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Soạn Anh Unit 6 Lớp 11 Sách Mới, Unit 6: Global Warming

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tiencuongmobile.com.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.