CÁC BÀI TOÁN CỘNG TRỪ NHÂN CHIA LỚP 6

     
 Phép trừ:

Cho hai số thoải mái và tự nhiên a và b, nếu gồm số thoải mái và tự nhiên x làm thế nào để cho b + x = a thì ta gồm phép trừ

 a - b = x (số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

 Phép nhân:

a . B = d (thừa số) . (thừa số) = (tích)

 Phép chia:

Cho nhị số thoải mái và tự nhiên a với b, trong các số đó b ≠ 0, nếu gồm số thoải mái và tự nhiên x làm sao để cho b.x = a thì ta nói a chia hết đến b và ta có phép phân tách hết

a : b = x (số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:

Cho nhị số tự nhiên và thoải mái a và b, trong các số đó b ≠ 0, ta luôn kiếm được hai số tự nhiên và thoải mái q và r độc nhất sao cho:

 a = b . Q + r trong đó (0 ≤ r ≤ b)

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta gồm phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta gồm phép chia bao gồm dư.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 6

* đặc điểm của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính hóa học giao hoán:

Khi đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không nắm đổi.Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không đổi.

Tính hóa học kết hợp:

Muốn cùng một tổng nhị số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số lắp thêm hai với số vật dụng ba.Muốn nhân một tích nhì số với một vài thứ ba, ta hoàn toàn có thể nhân số đầu tiên với tích của số đồ vật hai và số vật dụng ba.

Tính chất trưng bày của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một trong những với một tổng, ta rất có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cùng các hiệu quả lại.Chú ý: Trong tính toán rất có thể thực hiện tựa như với đặc thù a(b - c) = ab – acDạng tổng quát của số chẵn (số phân chia hết mang lại 2) là 2k (k N), dạng tổng thể của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k N).Bài tập ví dụ:

Dạng 1: các bài tính nhanh

Bài 1:

Tính cấp tốc một bí quyết hợp lí:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99; 998. 34

Hướng dẫn

a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083

Sử dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng.

Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta hoàn toàn có thể thêm vào số hạng này đồng thời tiết kiệm hơn số hạng kia với cùng 1 số.

b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700.

Sử dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng.

c/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373.

67. 101= 6767

423. 1001 = 423 423

d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633

998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932

Bài 2:

Tính nhanh các phép tính:

a/ 37581 – 9999

b/ 7345 – 1998

c/ 485321 – 99999

d/ 7593 – 1997

Hướng dẫn:

a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1 ) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng cùng một số vào số bị trừ với số trừ

b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347

c/ ĐS: 385322

d/ ĐS: 5596

Dạng 2: các bài toán có liên quan đến hàng số, tập hợp

Bài 1:

Tính 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999

Hướng dẫn

- Áp dụng theo cách tích tổng của Gauss

- dìm xét: Tổng trên có 1999 số hạng

Do kia

S = 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000

Bài 2: Tính tổng của:

a/ tất cả các số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

b/ tất cả các số lẻ gồm 3 chữ số.

Hướng dẫn:

a/ S1 = 100 + 101 + … + 998 + 999

Tổng trên bao gồm (999 – 100) + 1 = 900 số hạng. Bởi vì đó

S1= (100+999).900: 2 = 494550

b/ S2 = 101+ 103+ … + 997+ 999

Tổng trên gồm (999 – 101): 2 + 1 = 450 số hạng. Bởi đó

S2 = (101 + 999). 450 : 2 = 247500

Các giải tựa như như trên. Cần xác minh số các số hạng trong dãy sô trên, đó là rất nhiều dãy số phương pháp đều.

Bài 3:

Cho hàng số:

a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19.

Xem thêm: Cấu Hình Electron Viết Không Đúng Là, Cấu Hình Electron Nào Dưới Đây Viết Không Đúng

b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, …

Hãy tìm cách làm biểu diễn những dãy số trên.

Hướng dẫn:

a/ ak = 3k + 1 cùng với k = 0, 1, 2, …, 6

b/ bk = 3k + 2 với k = 0, 1, 2, …, 9

c/ ông xã = 4k + 1 cùng với k = 0, 1, 2, … hoặc ông xã = 4k + 1 cùng với k N

Ghi chú: những số thoải mái và tự nhiên lẻ là các số không chia hết đến 2, công thức màn trình diễn là , k N

Các số tự nhiên và thoải mái chẵn là hầu hết số chia hết đến 2, công thức màn trình diễn là , k N

Bài 1:

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp hcm nằm trên quốc lộ 1 theo sản phẩm công nghệ tự như trên. Cho thấy các quãng mặt đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội – Huế : 658km,

Hà Nội – Nha Trang : 1278km,

Hà Nội – tp hcm : 1710km.

Tính các quãng mặt đường : Huế – Nha Trang, Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 2:

a) vào phépchia đến 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong những phépchia mang đến 3, cho 4, cho 5, số dư hoàn toàn có thể bằng bao nhiêu ?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng bao quát của số phân tách hết đến 2 dư một là 2k + 1 với k ∈ N. Hãy viết dạng tổng thể của số phân tách hết cho 3, số phân chia hết mang đến 3 dư 1, số phân chia hết đến 3 dư 2.

Bài 3:

Tính nhanh tổng sau đây một cách phù hợp nhất.

a/ 67 + 135 + 33

b/ 277 + 113 + 323 + 87

Bài 4:

Tính nhanh những phép tính sau:

a/ 8 x 17 x 125

b/ 4 x 37 x 25

Bài 5:

Tính tổng

a/ tất cả các số: 2, 5, 8, 11, …, 296

b/ toàn bộ các số: 7, 11, 15, 19, …, 283

Bài 6:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, ít hơn ở số hạng tê cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.

Hãy tính nhẩm: a/ 35 + 98 b/ 46 + 29.

Bài 7:

Tính nhẩm bằng phương pháp thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một vài thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37.

Hãy tính nhẩm: a/ 321 – 96 b/ 1354 – 997.

Bài 8:

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất phối hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng phương pháp làm tương tự như như trên:

a) 996 + 45 b) 37 + 198.

Xem thêm: Việt Nam Có Nền Nhiệt Cao Chủ Yếu Do ? Nước Ta Có Nền Nhiệt Cao, Chan Hòa Ánh

Bài 9:

Cho hàng số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, từng số (kể tự số thiết bị ba) bằng tổng của nhị số tức tốc trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của hàng số.