Các bài toán về phân số lớp 6

     

Khi học tập về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có không ít dạng toán phân số như các phép Cộng, Trừ, Nhân, chia hay rút gọn gàng phân số giữa những phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Các bài toán về phân số lớp 6


Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại những kiến thức về phân số, các dạng toán về phân số để các em nắm rõ và vận dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt định hướng Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân tách cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 cùng -1) của chúng.

2. Phân số tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số nhưng mà tử và chủng loại chỉ có ước chung là 1 trong và -1.

Nhận xét : Khi phân chia tử và mẫu của một phân số mang lại ƯCLN của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là buổi tối giản nếu như |a| cùng |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– khi rút gọn gàng một phân số, ta thường rút gọn gàng phân số kia đến về tối giản.

Xem thêm: Ví Dụ Về So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh, So Sánh Và So Sánh Hơn Nhất

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: search một BC của các mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

b) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

c) mẫu thông thường 154, ta có: 

*

d) mẫu chung 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: so sánh Phân số

Phương pháp:

- Trong nhị phân số bao gồm cùng mẫu dương, phân số nào gồm tử lớn hơn nữa thì lớn hơn, có nghĩa là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

- Muốn đối chiếu hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số gồm cùng mẫu dương rồi so sánh những tử cùng với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh các phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: hai phân số bằng nhau

Phương pháp:

- hai phân số a/b cùng c/d gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tra cứu x nhằm 2 phân số bởi nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cộng hai phân số cùng mẫu: muốn cộng nhì phân số thuộc mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không cùng mẫu: ao ước cộng nhì phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số tất cả cùng một chủng loại rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- hy vọng trừ một phân số cho một phân số,ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- hy vọng nhân hai phân số,ta nhân những tử với nhau với nhân những mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: tiến hành phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân tách phân số

Phương pháp:

- mong chia một phân số hay như là một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch hòn đảo của số chia, tức là:

*
*

- nhị số nghịch dảo với nhau khi tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Giải Anh 11 Unit 1 Reading Sgk Trang 10, Unit 1 Lớp 11: Reading

Bài tập: tiến hành phép chia các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tra cứu phân số của một trong những cho trước

Phương pháp:

- hy vọng tìm m/n của số b đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- nhắc nhở đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Phương pháp:

- muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5 

- gợi ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm kiếm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- mong tìm tỉ số phần trăm của nhì số a cùng b, ta nhân a cùng với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: kiếm tìm tỉ số

1) 

*
2) 
*

- nhắc nhở đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu thứ phần trăm

Phương pháp:

- tỉ lệ b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- gợi nhắc đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp những em nắm rõ các dạng toán về phân số sinh hoạt lớp 6, đầy đủ góp ý và thắc mắc các em hãy nhằm lại phản hồi phía dưới bài viết để tiencuongmobile.com.vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập thật tốt.