Cho 1 35 Gam Hỗn Hợp Gồm Mg Al Cu

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 2: mang đến 1,35 gam hỗn hợp A tất cả Cu, Mg, Al công dụng với HNO3 dư được 1,12 lít NO cùng NO2 có cân nặng mol vừa đủ là 42,8. Biết thể tích khí đo sinh hoạt đktc. Tổng cân nặng muối nitrat hình thành là?

 


*

Theo gt ta có: $n_NO=0,01(mol);n_NO_2=0,04(mol)$

Bảo toàn e ta có: $n_e=n_NO_3^-/trongmuoi=0,07(mol)$

$Rightarrow m_muoi=1,35+62.0,07=5,69(g)$


*

(n_No=aleft(mol ight),n_NO_2=bleft(mol ight))

(Rightarrow a+b=0.05)

(m=30a+46b=0.05cdot42.8=2.14left(g ight))

(Rightarrow a=0.01,b=0.04)

(m_Muối=m_kl+m_NO_3^-=1.35+62cdotleft(0.01cdot3+0.04 ight)=5.69left(g ight))


cho 1,35 gam tất cả hổn hợp A có Cu, Mg, Al tính năng với HNO3 dư được 1,12 lit NO với NO2 có khối lượng trung bình là 42,8 . Biết thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là bao nhiêu


nNO = a; nNO2 = b.

Bạn đang xem: Cho 1 35 gam hỗn hợp gồm mg al cu

Ta có: a+b = 0,0530a + 46b = 0,05.42,8 = 2,14

(Rightarrow) a= 0,01; b=0,04

mMuối= mKL + mNO3= 1,35 + 62( 0,01.3+0,04) = 5,69 gam


Ta dễ dàng tính được nNO = 0,01 mol; nNO2 = 0,04 mol

m muối bột = mKL + 62( 3nNO + nNO2)

= 1,35 + 62( 3. 0,01 + 0,04)

= 5,69 (g)


ta tất cả hệ: nNO+nNO2= 0,0530nNO+46nNO2= 0,05x42,8nNO= 0,01 molnNO2= 0,04 mol = > m muối= m kim loại+ m cội axit=1,35+62x( 0,01x3+0,04)= 5,69 gam


Cho 1,35 gam láo lếu hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO với NO2 bao gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Tổng khối lượng muối nitrat hình thành là

A. 66,75 gam. 

B. 33,35 gam.

C. 6,775 gam.

D. 3,335 gam.


Đáp án C

Gọi n N O = a n N O 2 = b

*

 

Vậy 

m m u ố i = m k i m l o ạ i + m N O 3 -

=1 1,35+62.0,0875 = 6,775 (gam)


Cho 1,35 gam lếu hợp có Cu, Mg, Al chức năng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO cùng NO2 tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 20. Tổng trọng lượng muối nitrat sinh ra là

A. 66,75 gam.

B. 33,35 gam.

C. 6,775 gam.

D. 3,335 gam.


Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al chức năng với HNO3 dư được 896ml lếu hợp bao gồm NO với NO2 gồm M = 42 . Tính tổng cân nặng muối nitrat có mặt (khí nghỉ ngơi đktc). 


Gọi (n_NO = a ; n_NO_2 = b)

Ta gồm : 

(a + b = dfrac8961000.22,4 = 0,04\30a + 46b = 0,04.42)

Suy ra a = 0,01 ; b = 0,03

Giả sử không có muối amoni tạo nên thành.

(n_NO_3^- = n_e trao đổi = 3n_NO + n_NO_2 = 0,06(mol))

(m_muối = m_kim loại + m_NO_3^- = 1,35 + 0,06.62 = 5,07(gam))


Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tính năng với HNO3 dư được 896 ml (đktc) láo lếu hợp có NO và NO2 gồm Mtrung bình = 42. Biết ko thu được muối hạt amoni. Tính tổng cân nặng muối nitrat sinh ra

A. 9,41 gam.

B. 10,08 gam.

C. 5,07 gam.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 8 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8, 80 Đề Thi Hk 1 Toán 8 Có Đáp Án

D. 8,15 gam.


Chọn đáp án C

Đặt số mol của NO = x cùng NO2 = y mol

Ta tất cả hệ

*
 

Luôn có mmuối = mkl + mNO3- = 1,35 + 62.∑ne thảo luận = 1,35 + 62. (0,01. 3 + 0,03) = 5,07 gam

⇒ chọn C


Cho 1,35 gam tất cả hổn hợp Cu, Mg, Al chức năng với HNO3 dư được 896 ml (đktc) lếu hợp bao gồm NO với NO2 có Mtrung bình = 42. Biết ko thu được muối amoni. Tính tổng trọng lượng muối nitrat sinh ra

A. 9,41 gam.

B. 10,08 gam.

C. 5,07 gam.

D. 8,15 gam.


Đặt số mol của NO = x và NO2 = y mol

*

Luôn bao gồm mmuối = mkl + mNO3- = 1,35 + 62.∑ne bàn bạc

= 1,35 + 62. (0,01. 3 + 0,03) = 5,07 gam

Đáp án C


Cho 1,35 gam lếu hợp có Cu, Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HNO 3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 moi NO với 0,04 mol  NO 2 . Tính cân nặng muối tạo thành trong dung dịch.


Đặt x, y, z theo thứ tự là số mol Cu, Mg, Al.

Quá trình nhịn nhường e :

Cu → Cu 2 + + 2e

x → x → 2x

Mg → Mg 2 + + 2e

y → y → 2y

Al → Al 3 + + 3e

z → z → 3z

Quá trình thu e :

*

Ta có : 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 và 0,07 cũng chính là số mol NO 3 - sinh sản muối.

Khối lượng muối hạt nitrat là : 1,35 + 62 × 0,07 = 5,69 (gam).


Cho 1,35 gam lếu láo hợp tất cả Mg, Al, Cu chức năng hết với HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí bao gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp muối với cân nặng là:

A. 5,69 gam

B. 5,5 gam

C. 4,98 gam

D.

Xem thêm: Câu 3: Khi Nhập Công Thức Dấu Gì Được Nhập Đầu Tiên Phải Là:

4,72 gam


Cho 1,35 gam hỗn hợp tất cả Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Biết N+2 với N+4 là SP khử của N+5 . Tính trọng lượng muối tạo thành trong dung dịch.