Chọn Cách Ngắt Nhịp Đúng Cho Câu Ca Dao Sau

     
Chọn câu trả lời đúng để điền vào mọi chỗ trống trong đoạn văn sauEm hãy hoàn chỉnh câu văn sau:Thơ lục chén bát là thể thơ ......, một cặp câu lục chén bát gồm có một mẫu ...... Và một loại ......

Bạn đang xem: Chọn cách ngắt nhịp đúng cho câu ca dao sau


Bài làm:

Câu 1

Chọn câu vấn đáp đúng nhằm điền vào gần như chỗ trống trong đoạn văn sau:

Về phương pháp gieo vần thông thường của một cặp câu lục bát, tiếng thứ (1) ...... Của chiếc lục vần cùng với tiếng sản phẩm công nghệ (2) ...... Của dòng chén bát kế nó, tiếng trang bị (3) ...... Dòng bát vần với tiếng sản phẩm công nghệ (4) ...... Của cái lục tiếp theo.

a. (1) sáu - (2) tư - (3) tám - (4) sáu

b. (1) sáu – (2) tám - (3) sáu - (4) sáu

c. (1) sáu - (2) sáu - (3) tám - (4) sáu

đ. (1) sáu - (2) tư - (3) tám - (4) sáu

Hướng dẫn giải:

Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học về thơ lục bát

Lời giải:

Đáp án c

Câu 2

Em hãy hoàn hảo câu văn sau:

Thơ lục chén là thể thơ ......, một cặp câu lục chén gồm có một dòng ...... Và một cái ......

Lời giải:

Thơ lục chén là thể thơ có từ lâu lăm của dân tộc Việt Nam, một cặp câu lục bát gồm gồm một cái lục cùng một dòng bát.

Câu 3

Trong một câu thơ lục bát, các tiếng nào sau đây phải tuân thủ quy định chặt chẽ về cách phối hợp thanh điệu?

a. Các tiếng ở vị trí 3, 5, 7

b. Những tiếng ở chỗ 2, 4, 6

c. Các tiếng ở trong phần 6, 8

d. Những tiếng ở vị trí 2, 4, 6, 8

Lời giải:

Đáp án d

Câu 4

Dựa vào hiểu biết của em về kiểu cách gieo vần, luật bởi trắc cùng ngắt nhịp vào thơ lục bát, hãy khẳng định những VB sau bao gồm phải được viết theo thể thơ lục chén không. Hãy lý giải.

Công đâu công uổng công thừa,

Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.

Xem thêm: Khi Trùng Hợp Propilen Sẽ Thu Được Polipropilen Pp Nếu Đốt Cháy Toà

Công đâu công uổng công hoang

Công đâu gánh nước Tam quan lại tưới dừa

 

Bến Tre giàu mía Mỏ Cày,

Giàu nghêu Thạnh Phú, nhiều xoài chiếc Mơn.

Bến Tre biển cá sông tôm,

Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng.

(Theo Nguyễn Quốc Túy, trần Gia Linh, châm ngôn - Ca dao - Dân ca chọn lọc, NXB Giáo dục, 1993)

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ văn bản

Ôn lại kỹ năng về vầ chính sách trong thơ lục bát

Lời giải:

Những văn phiên bản sau được viết theo thể thơ lục bát.

Bởi vì: những văn bạn dạng này vâng lệnh nguyên tắc gieo vần, luật bởi trắc, giải pháp phối thanh với ngắt nhịp của thơ lục bát.

Xem thêm: Dàn Ý Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên ”, Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên


*

Câu 5

Dựa vào quy mô sau, em hãy xác minh thanh điệu, vần điệu của nhì câu lục bát:

Muốn ăn bông súng cá kho

Thì về Đồng Tháp ăn uống cho đã thèm.

(Tập san kỹ thuật Xã hội, số 05 ,1998)


*

Hướng dẫn giải:

Dựa vào kỹ năng về thanh điệu cùng vần khí cụ trong thơ lục bát

Lời giải:


kimsa88
cf68