Điểm Chuẩn Các Trường Trung Cấp Công An Năm 2015

     

Khối trường công an chào làng điểm chuẩn chỉnh chính thức vào những trường trung cung cấp năm 2015 ví dụ như sau:

1. Trung cấp cảnh sát nhân dân 1

KHỐI
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CSND 1
 NamNữ
A26.529
A12528
C2328
D12326.5

2. Trung cấp giao thông thủy phía Bắc

Khối

Nam

Nữ

A

26.25

27.75

A1

26.25

25.25

C

22.75

28.5

D1

24.75

26.75

3. Trung cấp công an vũ trang phía Bắc - Dự kiến

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (DỰ KiẾN) - TRUNG CẤP CSVT PHÍA BẮC
 NamNữ
A2627.25
A124.7528.25
C22.7528
D122.7526.5

 4.


Bạn đang xem: điểm chuẩn các trường trung cấp công an năm 2015


Xem thêm: Bài C4 Trang 5 Vật Lý 9 - Bài C4 Trang 5 Sgk Vật Lí 9


Xem thêm: Loài Động Vật Nào Được Xếp Vào Lớp Sâu Bọ, Tại Sao Ruồi Được Xếp Vào Lớp Sâu Bọ


Trung cấp cảnh sát nhân dân 6 phía Bắc

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - TRUNG CẤP CSND VI phía Bắc
 NamNữ
A27.2527.5
A124.75 
C22.528
D122.525.75

5. Trung cấp an ninh nhân dân 1

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - TRUNG CẤP ANND 1
 NamNữ
A26.7529
A12527
C24.529
D123.2528.25

 6. Trung cấp cảnh sát nhân dân 2

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - TRUNG CẤP CSND II
 NamNữ
A24.7525.5
A123.7526.25
C23.7526.75
D122.7524.25

7. Trung cấp cảnh sát nhân dân 3

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - TRUNG CẤP CSND III
 NamNữ
A24.526
A124.2526.5
C24.2527.25
D122.526.25

8. Trung cấp ANND II:

KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - TRUNG CẤP ANND II
 NamNữ
A24.2526.5
A12327
C22.2526.75
D120.7526

9. Trung cung cấp CSND VI phía Nam