Đơn vị đo độ to là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 22: Đơn vị tần số là?

A. Mét(m) B. Kilôgam(kg) C. Niu tơn(N) D. Héc(Hz)

Câu 23: vật phát ra âm cao khi?

A. Vật giao động mạnh hơn. B. Vật xấp xỉ chậm hơn

C. đồ gia dụng bị lệch thoát khỏi vị trí cân nặng bằng nhiều hơn thế D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 24: đồ phát ra âm rẻ khi?

A. Vật giao động mạnh hơn. B. Tần số dao động nhỏ dại hơn

C. Vật bị lệch thoát ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn thế nữa D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 25: Âm trầm, âm bổng nhờ vào vào nhân tố nào?

A. Độ lớn của thứ B. Độ dài của đồ

C. Tần số giao động của đồ gia dụng D. Khối lượng của vật

Câu 26: Độ lớn của âm nhờ vào vào?

A. Fan gẩy dây lũ B. Mặt trống

C. Biên độ giao động D. Đơn vị đo độ lớn của âm


Lớp 7 đồ gia dụng lý
2
0

Câu 8. .

Bạn đang xem: đơn vị đo độ to là

Đơn vị dùng làm đo độ khổng lồ của âm là

A. DB . B. Hz

 

C. NiuTơn. D. Kg


Lớp 7 đồ vật lý
2
0

Hãy ghép từng ý sinh hoạt cột phía trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

1. Đơn vị đo cường độ dòng điện là

2. Đơn vị đo trọng lượng là

3. Đơn vị đo tần số của âm là

4. Đơn vị đo hiệu điện cầm là

5. Đơn vị đo độ lớn của âm là

a. Vôn (V).

b. đêxiben (dB).

c. Kilogam (kg).

d. Niutơn (N).

e. Ampe (A).

g. Héc (Hz).


Lớp 7 trang bị lý
1
0

 Đơn vị đo tần số âm là gì?

A. Hz . B. N. C. DB. D. Kg


Lớp 7 đồ vật lý
1
0

Viết rất đầy đủ các câu sau đây:

a. Các nguồn âm phân phát ra những .....

b. Số dao động trong 1 giây điện thoại tư vấn là ...... Đơn vị tần số là ....

c. Độ to lớn của âm được đo bằng đơn vị ...... (dB).

d. Gia tốc truyền âm trong không khí là ......


Lớp 7 đồ gia dụng lý
1
1

 

Chọn câu trả lời đúng chuẩn nhất.

Xem thêm: Một Trong Những Chức Năng Của Bộ Công An Là, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Công An

 

Vận tốc truyền âm vào các môi trường thiên nhiên có đơn vị chức năng là gì?

 

a Hz/s 

b Hz 

c dB 

d m/s

 


Lớp 7 đồ gia dụng lý
6
0

Câu 1: Chọn câu sai:

A. Tai người hoàn toàn có thể nghe được âm tất cả tần số vào một khoảng tầm nhất định.

B. Đơn vị của tần số là Héc (Hz).

C. Những âm bao gồm độ cao khác biệt có tần số không giống nhau.

D. địa thế căn cứ vào tần số ta chưa thể đối chiếu được chiều cao của âm.

Câu 2: Độ lớn của âm phụ thuộc vào vào yếu hèn tố như thế nào sau đây?

A. Thời hạn dao hễ B. Tần số dao động

C. Biên độ xấp xỉ D. Vận tốc dao động

Câu 3: Trong phòng kín ta thường xuyên nghe được âm to nhiều hơn khi ở xung quanh trời là do:

A. Ở xung quanh trời chỉ nghe được âm phạt ra trực tiếp, còn ở trong phòng bí mật ta nghe được âm phát ra trực tiếp cùng âm sự phản xạ đến tai cùng một lúc.

B. Vào phòng bí mật tai chỉ nghe được âm vạc ra buộc phải nghe rõ với to hơn.

C. Trong phòng kín âm không viral đi mất.

D. Toàn bộ đều đúng.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Vật dao động nhanh, tần số lớn, âm vạc ra cao.

B. Vật xấp xỉ chậm, tần số âm nhỏ, âm phạt ra càng bổng.

C. Vật xê dịch mạnh, biên độ lớn, âm vạc ra to.

Xem thêm: Đặc Điểm Sinh Vật Có Khả Năng Tự Dưỡng Là Gì?Tự Dưỡng Là Gì?

D. Vật xấp xỉ yếu, biên độ nhỏ, âm phân phát ra nhỏ.

Câu 5: Trong những phòng hòa nhạc, chống chiếu bóng, phòng ghi âm bạn ta thường làm tường sần sùi cùng treo rèm nhung để: