GIẢI BÀI TẬP ĐẠO HÀM LỚP 11 SGK TRANG 156

     

Sử dụng công thức: (Delta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)) tính (Delta y), từ kia suy ra (dfracDelta yDelta x)

(Trong cách làm (Delta y = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)) ta coi (x_0=x))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = left< 2left( x + Delta x ight) - 5 ight> - left( 2x - 5 ight)\ = 2x + 2Delta x - 5 - 2x + 5\ = 2Delta x\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfrac2Delta xDelta x= 2endarray)
Bạn đang xem: Giải bài tập đạo hàm lớp 11 sgk trang 156

LG b

(y = x^2- 1)

Lời giải chi tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = left( x + Delta x ight)^2 - 1 - left( x^2 - 1 ight)\ = x^2 + 2xDelta x + left( Delta x ight)^2 - 1 - x^2 + 1\ = 2xDelta x + left( Delta x ight)^2\ = Delta xleft( 2x + Delta x ight)\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfracDelta xleft( 2x + Delta x ight)Delta x\= 2x + Delta xendarray)


LG c

(y = 2x^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = 2left( x + Delta x ight)^3 - 2x^3\ = 2left< x^3 + 3x^2Delta x + 3xleft( Delta x ight)^2 + left( Delta x ight)^3 ight> - 2x^3\ = 2x^3 + 6x^2Delta x + 6xleft( Delta x ight)^2 + 2left( Delta x ight)^3 - 2x^3\ = 6x^2Delta x + 6xleft( Delta x ight)^2 + 2left( Delta x ight)^3\ = Delta xleft< 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2 ight>\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfracDelta xleft< 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2 ight>Delta x\= 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2endarray)


LG d

(y = 1 over x)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = dfrac1x + Delta x - dfrac1x\ = dfracx - x - Delta xxleft( x + Delta x ight)\ = dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight)\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight):Delta x \= dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight).dfrac1Delta x= dfrac - 1xleft( x + Delta x ight)endarray)

tiencuongmobile.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 95 Sgk Hóa Học 11, Bài 1 Trang 95 Sgk Hóa Học 11

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tiencuongmobile.com.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện tiencuongmobile.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Dàn Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (13 Mẫu), Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiencuongmobile.com.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.