Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 95

     

b) Thể tích tương đối của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng đk về nhiệt độ, áp suất). 
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 95

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) (M_A = 2,07.M_KK)

b) 

(egingathered n_X = n_O2 = frac1,7632 = ,?,(mol) hfill \ M_X = fracm_Xn_X hfill \ endgathered )


Lời giải chi tiết

a) MA = dA/KK x ( overlineM_KK) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thuận cùng với số mol khí:

VX = ( V_O_2) => nX = ( n_O_2) = ( frac1,7632) = 0,055 mol

=> MX = ( frac3,30,055) = 60 (g/mol) 

tiencuongmobile.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Choose The Correct Option: It Was Mrs Kent Who Suggested Mary…………

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tiencuongmobile.com.vn
Xem thêm: Chương Trình Địa Phương (Phần Văn 7 Chương Trình Địa Phương, Chương Trình Địa Phương (Phần Văn Và Tập Làm Văn)

Cảm ơn bạn đã áp dụng tiencuongmobile.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiencuongmobile.com.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.