Giải bài tập toán lớp 5 bài 87

     
- Chọn bài -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: rèn luyện chungBài 89: tự kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: luyện tập chungBài 100: ra mắt biểu vật hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: rèn luyện chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: rèn luyện chungBài 117: rèn luyện chungBài 118: giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuBài 119: luyện tập chungBài 120: luyện tập chungBài 121: tự kiểm tra


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 87

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 106 VBT Toán 5 Tập 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Độ lâu năm đáy hình tam giác13cm32dm4,7m
Chiều cao hình tam giác7cm40dm3,2m
Diện tích hình tam giác
Lời giải:

Độ dài đáy hình tam giác13cm32dm4,7m
Chiều cao hình tam giác7cm40dm3,2m


Xem thêm: Tính Chất Và Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang Abcd Là Hình Thang Cân Khi Có

Diện tích hình tam giác45,5cm2640dm27,52m2
*
Bài 2 trang 107 VBT Toán 5 Tập 1: Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức):

Diện tích hình tam giác vuông là:

*Xem thêm: Cách Tính Độ Dài Đường Chéo Hình Thoi Lớp 4 Và Bài Tập Minh Họa

*
*

a) diện tích hình tam giác ABC là: ………………………

*

b) diện tích hình tam giác DEG là:……………………………….

Lời giải:


*

Diện tích hình tam giác ABC là:

3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

*

Diện tích hình tam giác DEG là:

5 × 4 : 2 = 10 (cm2)

Bài 3 trang 108 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào địa điểm chấm đến thích hợp:

Cho hình bình hành MNPQ có đáy PQ= 5cm và chiều cao MH=3cm.

*

Diện tích hình tam giác MQP là: ……………………………

Diện tích hình tam giác MNP là: ……………………………

Lời giải:

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích s hình tam giác MQP vì chưng chúng gồm hai đáy đều bằng nhau (MN= PQ) và chiều cao bằng nhau (là độ cao hình bình hành MH = 3cm).