Giải Toán Lớp 6 Bài Tập Cuối Chương 1 Sách Cánh Diều

     

Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố kỉnh khi dạy online có tại Nhóm cô giáo 4.0 mọi bạn tham gia để download tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm tay nghề giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện nay phép tính.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách cánh diều

Bài 1: tiến hành các phép tính rồi phân tích các công dụng ra vượt số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy đáp án là 110.

b, Ta tất cả 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy giải đáp là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy lời giải là 112.

Bài 2: tiến hành phép tính rồi phân tích kết quả ra quá số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy lời giải là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy giải đáp là 78.

Bài 3 : triển khai phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta tất cả 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy câu trả lời là 4


Có thể chúng ta quan tâm: Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(A). Chứng tỏ rằng: giả dụ S(A) = S(2A) thì a ⋮ 9

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy đáp án là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy câu trả lời là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( đôi mươi – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy lời giải là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, vì thế 3( x + 4) = 105 tốt x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy đáp án x = 31.

b, Ta bao gồm <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì thế ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 tốt 4x + 28 = 40 hay 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy giải đáp là : x = 3

c, Ta gồm ( 12x – 43 ).83 = 4.84, vì thế ( 12x – 43 ) = 4.8 giỏi ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 tốt x = 8.

Vậy giải đáp là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, cho nên 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Nghề Nào Hot Nhất Hiện Nay, Top 10 Ngành Nghề Hot Nhất Tại Việt Nam Hiện Nay

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 giỏi 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy lời giải là: x = 14

Bài 5: tra cứu số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, do đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 giỏi x = 13

Vậy câu trả lời là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, cho nên vì thế ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 hay ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 tốt x = 10

Vậy câu trả lời là: x = 10


Có thể các bạn quan tâm: Tia đối là gì? cụ nào là tia đối - những dạng vấn đề về tia đối

Bài 6: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x, hiểu được nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp đến chia đến 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, cho nên vì thế 5x = 5 giỏi x = 1

Vậy số thoải mái và tự nhiên thoả mãn đề bài xích là x = 1.

Bài 7: search số tự nhiên x, biết rằng nếu phân tách nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, tiếp nối nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta bao gồm x : 3 – 4 = 3 tuyệt x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài bác là x = 21

Bài 8: tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x và x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 với 0 Dạng 4: Các bài toán về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay các chữ số x, y bởi những chữ số phù hợp để B = 56x3y phân tách hết cho tất cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều khiếu nại x, y nằm trong tầm <0, 9>

Ta bao gồm B = 56x3y phân chia hết cho cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận thuộc y phải là số chẵn và chia hết đến 5 cần y = 0

B phân chia hết cho tất cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân tách hết mang đến 9

Với đk của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số tương thích để A = 24x68y phân tách hết đến 45.

Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để C = 71x1y chia hết mang đến 45.

Bài 13: mang lại tổng A = 270 + 3105 + 150. Không triển khai phép tính xét coi tổng A gồm chia hết cho 2, cho 5, cho 3, mang lại 9 tốt không? trên sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số thành phần hay hòa hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể bạn quan tâm: Tìm toàn bộ các số nguyên n thế nào cho n^2 + 2002 là một số trong những chính phương

a, 85+ 211chia hết cho 17.

b, 692– 69.5 phân chia hết mang lại 32.

c, 87– 218chia hết đến 14.

Bài 16: Tổng sau gồm chia hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các bài toán về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 17: search ƯCLN bằng cách phân tích ra quá số thành phần và bằng thuật toán Ơclit

a, 852 cùng 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho bố số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm mong chung lớn nhất của a, b, c

b, tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học tập sinh, khối lớp 7 bao gồm 276 học sinh, khối lớp 8 bao gồm 252 học tập sinh. Trong 1 trong các buổi chào cờ học viên cả cha khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, rất có thể xếp các nhất bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không ai lẻ hàng?

b, lúc đó ở mỗi khối có bao nhiêu mặt hàng ngang?

Bài 20: Số học sinh khối 6 của một trường trong tầm từ 200 cho 400, lúc xếp sản phẩm 12, sản phẩm 15, hàng 18 các thừa 5 học sinh. Tính số học viên khối 6 của ngôi trường đó.

Bài 21: Một khối học viên khi xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, hàng 4, mặt hàng 5 các thiếu một người, tuy thế xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học tập sinh.

Bài 22: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ dại nhất sao cho khi chia a cho3, mang lại 5, mang đến 7 thì được số dư theo máy tự là 2, 3, 4.

Bài 23: search số tự nhiên n lớn số 1 có ba chữ số, sao để cho n chia cho 8 thì dư7, chia cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Làm Việc Là Gì Mà Các Nhà Tuyển Dụng Luôn Ưu Tiên?

Bài 24: tìm số tự nhiên a có tía chữ số, làm thế nào để cho a chia cho 17 thì dư 8, phân chia cho 25 thì dư 16.