Giải Toán Hình 11 Trang 63

     

a) hotline O với O’ lần lượt là tâm của những hình bình hành ABCD và ABEF. Minh chứng rằng con đường thẳng OO’ song song vớicác mặt phẳng (ADF) và (BCE);

b) điện thoại tư vấn M và N theo lần lượt là trọng tâm của nhị tam giác ABD với ABE. Minh chứng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (CEF).

Bạn đang xem: Giải toán hình 11 trang 63


Hướng dẫn:

- Để minh chứng đường thẳng song song với phương diện phẳng, ta minh chứng đường trực tiếp đó tuy vậy song với một mặt đường thẳng nằm trong mặt phẳng.

Xem thêm: Văn 8 Soạn Bài Quê Hương - Soạn Bài Quê Hương (Trang 16)

*

a)Ta có:( left{ eginalign & OB=OD \ & O"F=O"B \ endalign ight.Rightarrow OO"https://DF )

Do đó:(OO"https://left( ADF ight) )

Tương tự, ta có:(left{ eginalign & O"A=O"E \ & OA=OC \ endalign ight.Rightarrow OO"https://EC )

Do đó:( OO’//(BCE) )

b) Ta có: (left{ eginalign & EF//AB;,EF=AB \ & DC//AB;,DC=AB \ endalign ight.Rightarrow EF//DC;,EF=DC)

Do đó:(EFDC) là hình bình hành.

Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Động Cơ Học, Giải Vật Lí 8 Bài 1: Chuyển Động Cơ Học

Suy ra:(EFsubset left( EFDC ight) )

Gọi I là trung điểm của AB.

Trong tam giác AEB, ta có:( dfracINIE=dfrac13 )

Trong tam giác ABD, ta có:(dfracIMID=dfrac13)

Do vậy, trong tam giác IED, ta có:( dfracINIE=dfracIMID=dfrac13Rightarrow MN//ED )

Vậy(MN//(EFDC))

 


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 3: Đường thẳng với mặt phẳng song song khác • Giải bài 1 trang 63 – SGK môn Hình học tập lớp 11 mang lại hai hình bình hành... • Giải bài xích 2 trang 63 – SGK môn Hình học lớp 11 đến tứ diện ABCD. Trên... • Giải bài 3 trang 63 – SGK môn Hình học lớp 11 mang lại hình chóp S.ABCD có...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song
• Giải bài bác 1 trang 63 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài 2 trang 63 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài 3 trang 63 – SGK môn Hình học lớp 11
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: tổng hợp và phần trăm Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy vậy song Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Dục tình vuông góc trong không khí Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12