Khi Nào Có Kết Quả Phúc Khảo Thpt 2021

     

*
Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, đồng thời, nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Ảnh minh họa

Thời gian phúc khảo THPT 2021

Tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT quy định, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, đồng thời, nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

Bạn đang xem: Khi nào có kết quả phúc khảo thpt 2021

Trong đó, theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn như sau:

Thủ tục nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2021

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Khi đã công bố điểm số và thi sinh thấy điểm thi của mình không chính xác so với kết quả mà mình đã làm trong bài thi thì sẽ nộp đơn phúc khảo trong thời gian quy định. Trong đơn phúc khảo cần có các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021

Kính gửi: – Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi………………………..........................................................

– Hội đồng thi Sở GD&ĐT ……………………………….......................................................

Họ và tên thí sinh: ………………….......................…………………….. Giới tính: ………..........................

Ngày, tháng, năm sinh:…………........................…………….. Dân tộc: …………......................………..

Nơi sinh: …………………………….............................………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …......................……………………….. Số điện thoại:………........……………

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …….......................................................……:

Tại Hội đồng thi số ……............................… – Sở GD&ĐT …………...........................…………………

Điểm thi:…………………….......................…………………. Số báo danh:………..........................………….

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STTMôn thiPhòng thiĐiểm bài thiGhi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1Ngữ văn
2Toán
3Vật lí
4Hóa học
5Sinh học
6Ngoại ngữ
7Lịch sử
8Địa lí
9GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Hình Vẽ Đề Tài Gia Đình Đơn Giản, Đẹp Nhất, Cách Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình Đơn Giản, Đẹp Nhất

……….., ngày ….. tháng …..năm…….

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bước 2: Nhận đơn phúc khảo

Bước 3: Công bố kết quả chấm thi phúc khảo

Phí, lệ phí: Không

Như vậy, sau khi đã biết điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2021, tất cả thí sinh trên cả nước đều có quyền lợi được phúc khảo lại bài thi của mình.

Quy trình phúc khảo bài thitốt nghiệp THPT 2021

Đối với các bài thi với hình thức trắc nghiệm:

+ Chỉ được chấm lại các bài thi khi có đủ hội đồng thành viên chấm phúc khảo và những người làm nhiệm vụ giám sát.

+ Đối chiếu từng câu hỏi của mỗi bài với đáp án thí sinh tô trên phiếu trả lời với những kết quả được lưu trong máy tính.

Sau khi đối chiếu, nếu phát hiện sai lệch thì ban tổ chức sẽ in phiếu chấm điểm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa để lưu lại hồ sơ và xác định các lý do dẫn đến sự chênh lệnh đó. Nếu có chênh lệch thì điểm sau khi chấm lại chính là kết quả thực của bài thi.

Đối với những bài thi theo hình thức tự luận:

+ Hội đồng chấm thi sẽ tuân thủ theo quy trình có sẵn và đảm bảo đúng nguyên tắc độc lập giữa hai người khi chấm; sử dụng màu mực khác với màu mực trước đó để dễ dàng phân biệt.

Nếu hai người cùng có kết quả chấm phúc khảo như nhau thì lấy kết quả này làm điểm chính thức còn nếu chênh lệnh nhau thì người đứng đầu tổ chức phải lấy bài thi đó ra chấm bằng màu mực thứ ba. Cuối cùng nếu cả ba kết quả đó khác nhau thì điểm chính thức được tính bằng cách lấy trung bình cộng về điểm số của ba người vừa chấm rồi làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Xem thêm: Tổ Chức Đầu Tiên Của Loài Người Được Gọi Là, Tổ Chức Xã Hội Đầu Tiên Của Xã Hội Loài Người

Lưu ý: Nếu bài phúc khảo chênh lệch so với kết quả ban đầu là 0,25 thì điều chỉnh và công bố điểm cho thí sinh. Nếu chênh lệch lên đến 0,5 điểm thì hội đồng chấm phúc khảo phải tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chấm thi đợt đầu và xử lý đúng quy định nếu thấy có biểu hiện gian lận./.