Khung Xương Tế Bào Không Làm Nhiệm Vụ

     
Trắc nghiệm Sinh học 10 bài xích 14 (có đáp án): Enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa !!
*