Làm Tương Là Ứng Dụng Của Quá Trình Nào

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Việc làm tương, nước mắm chấm là lợi dụng quy trình nào?

A.

Bạn đang xem: Làm tương là ứng dụng của quá trình nào

Lên men rượu

B. Lên men lactic

C. Phân giải polisacarit

D. Phân giải protein


*

Cá + muối hạt à Nước mắm

Bản chất của quy trình này chính là quá trình thuỷ phân cá dựa vào hệ enzim proteaza enzim proteaza thay đổi protein/cá à  peptol à polypeptit à peptit à acid amin

Vậy: D đúngKhi kể tới quá trình phân giải protein của vi sinh vật, bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

A. Đây là quy trình phân giải nước ngoài bào của vi sinh vật.

B. Đây là quy trình chuyển hoá protein thành acid amin.

C. quá trình được áp dụng trong lên men rượu.

D. Được ứng dụng trong có tác dụng tương, nước chấm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Khi kể tới quá trình phân giải protein của vi sinh vật, gồm bao nhiêu vạc biểu sau đây đúng?

A. Đây là quy trình phân giải nước ngoài bào của vi sinh vật.

B. Đây là quy trình chuyển hoá protein thành acid amin.

C. quy trình được áp dụng trong lên men rượu.

D. Được áp dụng trong làm tương, nước chấm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Có bao nhiêu phân tử ATP thu được từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình lên men?

A. 6 phân tử

B. 36 phân tử

C. 2 phân tử

D. 4 phân tử


Một phân tử glucôzơ bị ôxi hoá hoàn toàn trong con đường phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ba ATP. 1 phần năng lượng còn lại mà tế bào thu dấn từ phân tử glucôzơ mang đến sơ vật sau:

 

Từ sơ đồ dùng trên ta có các phương án:

(1) I - quá trình lên men, sản phẩm tạo ra etylic hoặc axit lactic.

(2) II - quy trình hô hấp hiếu khí, sản phẩm tạo ra là ATP, CO2, H2O.

(3) III - quy trình hô hấp hiếu khí, thành phầm tạo ra là CO2, H2O cùng năng lượng.

(4) IV - quy trình lên men, thành phầm tạo ra là các chất hữu cơ. Tổ hợp đúng:

A. (l), (4). 

B. (l), (3).

C. (2), (4).

D.

Xem thêm: 5: Bộ Truyền Động Bánh Răng Dùng Để :, Bộ Truyền Động Bánh Răng Dùng Để:

(2), (3).


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khi nói đến quá trình phân giải tránh khí trong hô hấp thực vật, bao gồm bao tuyên bố nào dưới đây sai?

I. Xảy ra khi rễ bị ngập úng, phân tử bị dìm vào nước.

II. Xảy ra cây nghỉ ngơi trong điều kiện thiếu oxi.

III. Xẩy ra ở tế bào chất của tế bào.

IV. Diễn ra quá 3 quy trình là đường phân, lên men và quy trình Crep.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khi nói đến quá trình phân giải tránh khí trong thở thực vật, gồm bao phát biểu nào tiếp sau đây sai?

I. Xẩy ra khi rễ bị ngập úng, phân tử bị ngâm vào nước.

II. Xẩy ra cây làm việc trong đk thiếu oxi.

III. Xẩy ra ở tế bào chất của tế bào.

Diễn ra qua 3 quá trình là mặt đường phân, lên men và chu trình Crep

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Khi nói tới quá trình phân giải tránh khí trong hô hấp thực vật, gồm bao nhiêu phát biểu nào dưới đây sai?

I. Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước

II. Xẩy ra cây nghỉ ngơi trong điều kiện thiếu oxi

III. Xẩy ra ở tế bào chất của tế bào

IV. Diễn ra qua 3 quy trình là con đường phân, lên men và quy trình Crep

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0

Quá trình lên men được vận dụng trong bao nhiêu hoạt động sau đây?

(1) thêm vào bia, rượu;

(2) có tác dụng sữa chua;

(3) muối hạt dưa;

(4) cung ứng dấm.

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Hiệu trái của thở hiếu khí cao hơn nữa so cùng với lên men kiêng khí là do

I. Cơ hóa học trong thở hiếu khí được phân bỏ triệt nhằm hơn đối với lên men.

II. Trong điều kiện thiếu oxy, các enzim vận động yếu.

III. Các thành phầm trung gian trong quy trình lên men ức chế việc tạo ATP.

IV. Trong hô hấp hiếu khí gồm chuỗi di chuyển điện tử hình thành các coenzim dạng khử, gồm lực khử táo tợn như NADH2, FADH2.

Số phương pháp đúng là

A. 2

B. 1

C.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 9 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 93 : Điểm Ở Giữa

4

D. 3


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)