MÃ DI TRUYỀN CÓ TÍNH THOÁI HÓA LÀ HIỆN TƯỢNG

     

Tính thái hóa của mã dt là hiện tượng lạ nhiều bộ ba không giống nhau cùng mã hóa mang đến một một số loại axit amin. Phần nhiều mã di truyền nào tiếp sau đây có tính thoái hóa?


Mã di truyền gồm tính thoái hóa trình bày ở điểm lưu ý nhiều bộ ba cùng mang tin tức mã hóa cho 1 axit amin.

Bạn đang xem: Mã di truyền có tính thoái hóa là hiện tượng


*
*
*
*
*
*
*
*

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay như là 1 phân tử ARN được điện thoại tư vấn là:


Một đoạn gen tất cả trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung cập nhật của đoạn gen trên là:


Mạch thứ nhất của gen có trình từ nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ$fracleft( A + G ight)left( T + X ight)$ởmạch thứ 2 của ren là?


Nếu thuộc chứa tin tức mã hóa mang đến 500 axit amin thì gen ở tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ nhiều năm hơn?


Vùng mã hoá của gene ở SV nhân thực gồm 51 đoạn exon với intron xen kẽ. Số đoạn exon cùng intron thứu tự là


Cho những nhận xét sau về mã di truyền:

(1) Số một số loại axit amin nhiều hơn số bộ bố mã hóa.

(2) mỗi bộ ba chỉ mã hóa mang đến một các loại axit amin (trừ các bộ bố kết thúc).

(3) tất cả một cỗ ba khởi đầu và ba bộ bố kết thúc.

(4) Mã mở đầu ở sinh đồ nhân thực mã hóa mang đến axit amin mêtiônin.

(5) hoàn toàn có thể đọc mã dt ở bất cứ điểm làm sao trên mARN chỉ việc theo chiều 5" – 3".

Có bao nhiêu nhận xét đúng:


Mã di truyền mang ý nghĩa thoái hóa, có nghĩa là nhiều bộ ba không giống nhau cùng khẳng định mộtaxit amin trừ 2 cođon làm sao sau đây:


Có các phát biểu sau về mã di truyền:

(1).Với tứ loại nuclêotit có thể tạo ra buổi tối đa 64 cođon mã hóa các axit amin.

(2).Mỗi cođon chỉ mã hóa mang đến một loại axit amin điện thoại tư vấn là tính đặc hiệu của mã di truyền.

(3). Với bố loại nuclêotit A, U, G có thể tạo ra buổi tối đa 27 cođon mã hóa các axit amin.

(4). Anticođon của axit amin mêtiônin là 5’AUG 3’.

Phương án trả lời đúng là


Một chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp tự tạo từ các thành phần hỗn hợp hai nhiều loại nuclêôtit với tỉ lệ là 80% nuclêôtit một số loại A với 20% nuclêôtit nhiều loại U. Giả sử sự phối hợp các nuclêôtit là thốt nhiên thì tỉ lệ mã bộ tía AAU là:


Cho các đặc điểm sau:

1. Gen là 1 đoạn ADN, mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm nhất định.

Xem thêm: Top 19 Mẫu Phân Tích Hình Tượng Con Sông Đà Năm 2021 (Dàn Ý, Please Wait

2. Nếu bộ ba bắt đầu trên mạch mã gốc của gene bị thay đổi thì hoàn toàn có thể làm cho sản phẩm của ren là mARN không được sản xuất ra

3. Những bộ ba dứt quá trình dịch mã trên mạch mã cội của ren là: 3’TTA5’; 3’TXA5’; 3’XAT5’.

4. Sản phẩm phiên mã của gen cấu trúc ở sinh trang bị nhân thực gồm mARN sơ khai.

Có bao nhiêu điểm lưu ý về gen là đúng?


Ở vi khuẩn E.coli, mang sử gồm 5 chủng đột biến sau đây:

Chủng I: Đột trở nên ở gen cấu tạo Z khiến cho phân tử prôtêin vì chưng gen này lý lẽ tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng II: Đột thay đổi ở gen cấu tạo Y tuy thế không làm chuyển đổi chức năng của prôtêin.

Chủng III: Đột phát triển thành ở gen cân bằng R tạo cho phân tử prôtêin bởi gen này qui định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng IV: Đột vươn lên là ở vùng Operator tạo nên chất ức chế không phụ thuộc vào được.

Chủng V: Đột biến chuyển ở vùng khởi hễ (P) của Operon làm cho vùng này bị mất chức năng.

Khi môi trường thiên nhiên có con đường lactôzơ, bao gồm bao nhiêu chủng gồm gen kết cấu Z, Y, A không phiên mã?


Đề thi trung học phổ thông QG – 2021, mã đề 206

Tất cả các sinh vật hiện giờ đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này minh chứng mã di truyền có tính


Hai chuỗi pôlynuclêôtit trong phân tử ADN link với nhau bằng liên kết


Ở sinh vật dụng nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loạỉ axit amin như thế nào sau đây?


Triplet 3’TAG5’ mã hóa axit amin izôlơxin, tARN chuyên chở axit amin này có anticôđon là


cho các phát biểu sau :

I. Có tất cả 64 bộ tía trên mARN, từng bộ ba chỉ mã hoá đến một một số loại axit amin trừ cha bộ cha kết thúc.

II. Toàn bộ các loài đều áp dụng chung một cỗ mã di truyền, không tồn tại ngoại lệ

III. Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 các loại nuclêôtit là A với U vẫn rất có thể có bộ bố kết thúc.

IV. Mỗi axit amin gần như được mã hoá vì hai tốt nhiều bộ ba.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Học Lớp 6 Bài 45 : Nguồn Gốc Cây Trồng, Sinh Học 6 Bài 45

Có từng nào phát biểu đúng về mã dt ?


ADNaza là enzim xúc tác đến phản ứng thủy phân link photphodieste. Điều gì xẩy ra khi mang đến ADNaza vào dung dịch có chứa một quãng polinucleotit có cấu trúc như sau:

*


Cho trình tự các nucleotit mở đầu của một phân tử mARN như sau:

5’-AAUGXXXXAAUGUGGUUU-3’

*

Hỏi đoạn trình tự bên trên mã hóa mang đến chuỗi polipeptid nào?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.