Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Thi Công Chức

     

Mẫu sơ yếu hèn lý định kỳ HS02-VC/BNV là biểu mẫu sơ yếu lý lịch sử dụng cho cán bộ viên chức khi muốn kê khai sơ yếu đuối lý lịch của chính mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp hoặc ngẫu nhiên trường hòa hợp nào khi nên đến sơ yếu đuối lý lịch. Mẫu được phát hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2019 của bộ Nội vụ, mời chúng ta cùng coi và tải về trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật thi công chức

Sơ yếu hèn lý lịch viên chức là mẫu thực hiện phổ biến dành cho công nhân viên chức để thống kê những thông tin cá thể của viên chức sử dụng trong ngẫu nhiên trường thích hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch. Câu chữ của mẫu sơ yếu hèn lý kế hoạch viên chức HS02-VC/BNV đề xuất nêu rõ thương hiệu tuổi, quê quán, thân nhân, quy trình học tập, thành tích..... Dưới đó là mẫu sơ yếu ớt lý lịch tiên tiến nhất sử dụng phổ biến hiện nay, mời chúng ta tham khảo để thực hiện cho bạn dạng thân trong những trường hợp thi thăng hạng hay bổ sung hồ sơ, thủ tục.


Mẫu sơ yếu lý kế hoạch viên chức


Mẫu sơ yếu hèn lý định kỳ học sinh, sinh viên

Cách viết sơ yếu đuối lý lịch tự thuật new nhất


1. Sơ yếu hèn lý lịch viên chức là gì

Sơ yếu ớt lý định kỳ là tài liệu quan trọng đặc biệt phản ánh bắt tắt tin tức về bạn dạng thân, côn trùng quan hệ mái ấm gia đình và làng hội của viên chức. Sơ yếu ớt lý lịch bởi viên chức từ bỏ kê khai hoặc do người có nhiệm vụ ghi từ quyển "Lý kế hoạch viên chức”. Sơ yếu lý định kỳ viên chức được đơn vị chức năng sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh với xác nhận;

Mẫu gồm các thông tin: tin tức của viên chức, Ngày sinh, vị trí sinh, Nơi đk hộ khẩu thường trú, Chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức, Đặc điểm kế hoạch sử phiên bản thân...............

2. Chủng loại sơ yếu ớt lý lịch viên chức 2022


Cơ quan làm chủ viên chức…....…………………Số hiệu viên chức……......………

Đơn vị thực hiện viên chức …………………………………......…………………

(Ảnh màu sắc 4 x 6cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………

2) tên thường gọi khác: ……………………………………......

3) Sinh ngày:…tháng.....năm…… giới tính (nam, nữ):………

4) địa điểm sinh: Xã/Phường….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố….....

5) Quê quán: Xã/Phường… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…

6) Dân tộc:…………………… 7) Tôn giáo:………………………

8) Nơi đk hộ khẩu hay trú:……………………………………

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) địa điểm ở hiện tại nay:………………………………………………………

(Số nhà, con đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) công việc và nghề nghiệp khi được tuyển dụng:……………………………………

11) Ngày tuyển chọn dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:……………………

12.1- chức danh (chức vụ) công tác làm việc hiện tại:......……………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.……………………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) công việc chính được giao:……………………………………

14) Chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức:…………….. Mã số:…......………………….

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cung cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục đào tạo phổ thông (đã giỏi nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...…………

15.2-Trình độ trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………..

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chủ yếu trị:…………………15.4-Quản lý công ty nước: ……………….………

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, nhân viên chính, chăm viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:……………………………………….

15.6-Ngoại ngữ:……………………………15.7-Tin học: …………….…............

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 cho bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, kĩ năng 01 đến kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam: …./……/…… Ngày chủ yếu thức:…..../……/……

17) Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội:…………………………………………

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội, …. Và thao tác làm việc gì trong tổ chức triển khai đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/…… Ngày xuất ngũ:…/…/…… Quân hàm cao nhất:.

19.1- danh hiệu được phong tặng cao nhất:………………………..………………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: đơn vị giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- học tập hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):……… Năm được phong:……………

20) yêu thích công tác:…………………………………………………

21) Khen thưởng:…………………….22) Kỷ nguyên tắc : …………………….……

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể hiệ tượng cao nhất, năm nào?)

23) chứng trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , cân nặng nặng:………kg, team máu:……….

24) Là mến binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………………

(Con mến binh, nhỏ liệt sĩ, ngườ nhiễm độc hại da cam, Dioxin)

25) Số chứng tỏ nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ……………

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

- hiệ tượng đào tạo: chính quy, tại chức, chăm tu, trường đoản cú xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, bệnh chỉ: TSKH, TS, siêng khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, bệnh chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, bao gồm quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) nhắc cả thời hạn được đào tạo, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tội nhân (từ ngày tháng năm nào đến ngày mon năm nào, sinh sống đâu?), sẽ khai báo cho ai, những vụ việc gì? bản thân có thao tác làm việc trong chính sách cũ (cơ quan, đơn vị chức năng nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):…………………………

- tham gia hoặc tất cả quan hệ với các tổ chức bao gồm trị, ghê tế, xóm hội nào ở quốc tế (làm gì, tổ chức triển khai nào, để trụ sở ở chỗ nào ..?):…………………………

- bao gồm thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở quốc tế (làm gì, địa chỉ cửa hàng …)?…………………………

30) quan tiền HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bạn dạng thân: Cha, Mẹ, vk (hoặc chồng), những con, anh chị em ruột

Mối quan tiền hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập, vị trí ở (trong, ko kể nước); thành viên các tổ chức thiết yếu trị - xã hội …?)

b) về bên cạnh vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, các bạn em ruột

Mối quan lại hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác, học tập, chỗ ở (trong, bên cạnh nước); thành viên các tổ chức chính trị - buôn bản hội …?)

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

Mã số

Bậc lương

Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

…………………………………………………………………………………………………………

Người khai

Tôi xin khẳng định những lời khai trên đấy là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị chức năng sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng góp dấu)

Người khai

Tôi xin cam kết những lời khai trên đó là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị chức năng sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)


3. Bí quyết điền Sơ yếu ớt lý kế hoạch viên chức tiên tiến nhất

- Họ với tên khai sinh: khai như bọn họ tên trên giấy khai sinh và phải viết chữ in hoa.

- tên gọi khác: thương hiệu thường hotline khác thương hiệu khai sinh hoặc túng danh dùng trong hoạt động cách mạng, trong nghành báo chí, văn học tập nghệ thuật.. (nếu có).

- Sinh ngày: ghi theo giấy khai sinh.

Giới tính: nam hoặc Nữ.

- nơi sinh: viết như trên giấy khai sinh. Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi: nay là…

- Quê quán: ghi vị trí sinh của thân phụ đẻ hoặc ông nội. Ghi rõ tên xóm (hoặc phường, thị trấn), thị xã (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh giấc (hoặc tp trực ở trong trung ương).

Trường hợp sệt biệt có thể ghi theo quê tiệm của chị em đẻ hoặc bạn nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu lừng chừng rõ cha, chị em đẻ).

- Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh.

- Tôn giáo: lúc theo giấy khai sinh. Nếu không tuân theo tôn giáo như thế nào thì ghi là "Không".

- Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ghi phù hợp hộ khẩu thường xuyên trú.

- nơi ở hiện nay nay: ghi rất đầy đủ số nhà, mặt đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh chỗ ở thực tế.

- nghề nghiệp khi được tuyển chọn dụng: là công việc làm để kiếm sống trước khi được tuyển chọn dụng. Nếu chưa xuất hiện nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi cụ thể là "không nghề nghiệp".

- Ngày tuyển dụng: ghi theo ra quyết định tuyển dụng.

- chức vụ (chức vụ) hiện nay tại: ghi rõ chức danh công việc/lãnh đạo thiết yếu hiện tại đang rất được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể).

- chức vụ (chức vụ) kiêm nhiệm: ghi rõ chức vụ lãnh đạo, thống trị đang kiêm nhiệm ngoài chức danh chính.


- công việc chính được giao: các bước chính được chỉ huy phân công đảm nhiệm.

- Chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức: ghi rõ thương hiệu chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức được bửa nhiệm.

Mã số, bậc lương, thông số lương và ngày/tháng/năm thừa hưởng lương, thông số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có): ghi theo đưa ra quyết định tuyển dụng.

- trình độ giáo dục phổ thông: Lớp 10/10 (đối với những người xuất sắc nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với hầu hết người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

Xem thêm: Diện Tích, Đặc Điểm Của Đất Xói Mòn Mạnh Chờ Xỏi Đá, Đặc Điểm Của Đất Sói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

- trình độ chuyên môn cao nhất: tiến sỹ luật, Thạc sĩ luật, cn luật, Kỹ sư công nghệ thông tin, Trung cấp cho sư phạm, Đại học tập sư phạm... Chỉ kê khai trình độ chuyên môn chuyên môn cao nhất.

- trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

- Trình độ thống trị nhà nước: nhân viên cao cấp, chuyên viên chính, siêng viên; cán sự.

- trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành: ghi chứng chỉ đào tạo, chứng từ bồi dưỡng siêng ngành theo vị trí việc làm của chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.

- trình độ chuyên môn ngoại ngữ: so với viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi tên ngoại ngữ + chuyên môn đào tạo.

Trường phù hợp viên chức đã có bởi ngoại ngữ từ trình độ chuyên môn cử nhân trở lên thì ghi: cn Pháp văn, Thạc sĩ Pháp văn, cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Anh văn ...

- trình độ chuyên môn tin học: ghi trình độ tin học cao nhất.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ghi rõ ngày, tháng, năm được tiếp nhận vào Đảng cùng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được thừa nhận Đảng viên bằng lòng (nếu có).

- Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: tổ chức chính trị làng hội là Đoàn, Hội... Ghi rõ ngày, tháng, năm thâm nhập và các bước trong tổ chức triển khai đó.

- Ngày nhập ngũ: ghi ngày, tháng, năm đi dạo đội hoặc công an. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có).

- danh hiệu được phong tặng kèm cao nhất: ghi danh hiệu anh hùng lao động, nhân vật lực lượng vũ trang, công ty giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, ... (nếu có) cùng năm được phong tặng.

- học hàm được phong: giáo sư/phó giáo sư và ghi rõ năm được phong.


- ưa thích công tác: quá trình liên quan liêu đến công việc của viên chức làm công dụng nhất.

- Khen thưởng: là Giấy khen, bởi khen, vinh hạnh được công ty nước phong tặng, Huy chương, Huân chương), ghi rõ năm được tặng ngay thưởng.

- Kỷ luật: ghi cố gắng thể vẻ ngoài kỷ luật tối đa về đảng, cơ quan ban ngành hoặc đoàn thể với ghi rõ năm bị kỷ luật.

- tình trạng sức khỏe: tốt, trung bình, kém; ghi rõ độ cao cơ thể, ghi rõ khối lượng cơ thể với nhóm ngày tiết gì.

- Là yêu đương binh hạng: ghi rõ là yêu mến binh hạng mấy bên trên mấy (nếu có). Nếu là bé thương binh liệt sĩ thì ghi rõ.

- Số chứng tỏ nhân dân: ghi theo chứng minh nhân dân. Nếu thực hiện căn cước công dân thì ghi số căn cước công dân.

- Sổ bảo đảm xã hội (Sổ BHXH): ghi theo sổ BHXH.

- Đào tạo, tu dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận bao gồm trị, nước ngoài ngữ, tin học: chỉ kê khai sau thời điểm đã giỏi nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, tu dưỡng đó.

- tóm tắt quá trình công tác: ghi theo trình từ thời gian.

- Đặc điểm kế hoạch sử phiên bản thân:

Khai rõ: bị bắt, bị tội nhân (từ tháng ngày năm nào đến ngày tháng năm nào, sinh sống đâu?), đang khai báo mang lại ai, những vấn đề gì? phiên bản thân có thao tác làm việc trong cơ chế cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời hạn làm việc…).

Tham gia hoặc tất cả quan hệ với những tổ chức thiết yếu trị, khiếp tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, để trụ sở ở chỗ nào ..?).

Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, showroom …).

- dục tình gia đình: nêu rõ mối quan hệ với người đang kê khai, họ với tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, chỗ ở (trong, kế bên nước).

- tình tiết quá trình lương của viên chức: ghi theo thời gian tháng/năm, mã số, bậc lương, thông số lương.

- nhận xét, review của đơn vị sử dụng viên chức: phần này viên chức ko khai vào.

Trên đây là Sơ yếu lý kế hoạch viên chức tiên tiến nhất 2022 và lí giải điền những mục một biện pháp đầy đủ, chi tiết dành mang đến cán cỗ viên chức nhằm cơ quan cấp trên tàng trữ hồ sơ, mẫu bắt đầu nhất ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV của bộ Nội vụ. Mời chúng ta tải về và sử dụng.

Xem thêm: Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Thi Khối Nào, Ngã Nh QuảN Trị Khã¡Ch SạN Thi KhốI Nã O

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.