Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ Là

     

Mô hình dữ liệu quan hệ bao bao gồm một hoặc những quan hệ (Relation). Thực thể cùng thuộc tính trong mô hình ERD đổi thay quan hệ cùng thuộc tính của quan hệ. Mối kết hợp sẽ đổi thay khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)
Bạn đang xem: Mô hình dữ liệu quan hệ là

*

Mô hình dữ liệu quan hệ –Qui ước ký hiệu

Quan hệ: dùng những ký từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q có tập nằm trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ – tư tưởng khoá trên các hệ quản ngại trị CSDL

Khoá chủ yếu (Primary Key)

X được call là khoá chính của tình dục Q nếu quý giá trên X rõ ràng giữa những bộ.Mỗi quan hệ giới tính chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ tình dục Q với R. X được call là khoá nước ngoài của R ví như X là ở trong tính của R và X là khoá thiết yếu của Q.Tên nằm trong tính bên trên khóa ngoại cùng khóa chính rất có thể khác nhau


*

Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể gửi thành một quan lại hệ thuộc tên và list thuộc tính.Thuộc tính khoá phát triển thành khoá bao gồm của quan hệ Ví dụ gửi tập thực thể


*

Mối phối hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá bên này làm khoá ngoại vị trí kia hoặc ngược lại. Bên dưới làví dụ đưa mối phối kết hợp 1 – 1


*

*Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Của Dạ Dày, Dạ Dày Là Gì

Mối phối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới gồm khoá bao gồm gồm 2 trực thuộc tính khoá của 2 quan lại hệ; nằm trong tính mối kết hợp (nếu có) vươn lên là thuộc tính của quan hệ tình dục mới.Ví dụ


Mối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể gia nhập vào mọt kết hợp)

Chuyển thành quan hệ mới, tất cả khoá chủ yếu gồm 3 trực thuộc tính khoá của 3 thực thể gia nhập mối kết hợp. ở trong tính mối kết hợp (nếu có) vươn lên là thuộc tính của quan hệ mới.Ví dụ


Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có tương đối nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới gồm khoá thiết yếu gồm thuộc tính nhiều trị với thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi gửi thành quan hệ mới, ở trong tính nhiều trị sẽ mất tích khỏi thực thể cũ. Ví dụ


Yêu cầu: Xác định bạn dạng số và tiến hành chuyển sang mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Tổng kết bài xích học quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Mô hình tài liệu quan hệ và các thành phần của chính nó Quy tắc chuyển mô hình thực thể phối hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thểMối phối kết hợp 1 – 1Mối phối hợp 1 – NMối phối hợp N – NMối phối hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Yêu cầu: gửi ERD sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Bài thực hành thực tế số 2: phụ thuộc mẫu hoá đơn bán sản phẩm hãy kiến thiết mô hình dữ liệu quan hệ


Trong đó:Số hoá đơn xác định được ngày sinh sản lập;Mã khách hàng xác minh được tên khách hàng, địa chỉ;Mã hàng xác định được tên hàng hoá, đơn vị tính, đối chọi giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: xây dựng mô hình tài liệu quan hệ phụ thuộc mẫu phiếu mượn sách vào thư viện.


Trong đó:Số phiếu khẳng định được ngày mượn;Mã sinh viên khẳng định được tên sinh viên, mã lớp;Mã sách xác minh được thương hiệu sách, công ty xuất bản, ghi chú


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chuyên môn, phía nghiệp, việc làm
Xem thêm: Hãy Giải Thích Tính Cộng Đồng Của Thị Tộc Được Hiểu Là, Hãy Giải Thích Tính Cộng Đồng Của Thị Tộc

Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ cùng tên (Bắt buộc nhập)

thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, phía nghiệp, việc làm