MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

     

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (53.1 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể

Câu 36: Phân tích mối quan tiền hệ giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội,từ đó rút ra ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay.1. Mối quan tiền hệ giữa cá nhân và tập thể.- Khái niệm cá nhân là gi? Là cá thể người với tư cách là sản phẩm của sự pháttriển xã hội, là chủ thể lao động của mọi quan hệ xã hội và của nhận thức. Cá nhân làmột nhỏ người hoàn chỉnh trong sự thống nhất giữa những khả năng riêng rẽ có củangười đó với chức năng xã hội vì người đó thực hiện.- Trong quan hệ xã hội, cá nhân biểu hiện ở các bốn cách sau đây:+ Là phương thức tồn tại của giống loài “người”+ Là cá thể riêng lẻ, phần tử solo nhất tạo thành cộng đồng xã hội+ Là chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách.+ Là cá thể được hình thành và phát triển trong mối quan tiền hệ xã hội.- Khái niệm tập thê? Tập thể là hình thức liên hệ cá nhân thành từng nhóm cótính chất xã hội, xuất phát từ lợi ích nhu cầu về gớm tế, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ,quan điểm khoa học, tư tưởng, nghề nghiệp,.. Suy cho cùng, tập thể là sự liên kết vềlợi ích giữa các cá nhân. Trong xã hội, có nhiều tập thể. Trong một tập thể vì thế đãbao gồm các tập thể con.- Mối quan liêu hệ giữa cá nhân và tập thê là mối quan liêu hệ biện chứng vào đó cánhân như là một bộ phận của cái toàn thể. Cá nhân thể hiện bản sắc riêng rẽ biệt củamình thông qua tập thể cơ mà không hòa tung vào tập thể.Bản chất của mối quan tiền hệ giữa cá nhân và tập thể là quan tiền hệ lợi ích. Đó là yếutố móc nối, liên kết hoặc ngược lại là chia rẽ các thành viên trong tập thể. Tập thể cóbao nhiêu thành viên thì có bấy nhiêu lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân và tập thể đượcbiểu hiện ra ở nhu cầu: nhu cầu vật chất và nhu cầu văn hóa tinh thần.Trong sự tác động biện chứng mỗi cá nhân không tồn tại độc lập, cô lập hoàntoàn với những cá nhân khác và với tập thể. Đó cũng chính là cơ sở để hình thànhtính tập thể, tính cộng đồng, tính nhân loại của nhân cách.Xây dựng mối quan lại hệ giữa cá nhân và tập thể cần chống lại nhì khuynhhướng: tuyệt đối hóa tập thể, bắt cá nhân phải hy sinh một chiều; tuyệt đối hóa lợi ích
cá nhân một cách cực đoan theo chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng mối quan hệ giữa cánhân và tập thể là xây dựng và bảo đảm tính hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi íchtập thể.2. Mối quan lại hệ giữa cá nhân và xã hội.- Xã hội là một sản phẩm của mối quan tiền hệ giữa người và người. Khái niệm xãhội được xác định bên trên các bình diện khác nhau. Nghĩa rộng là toàn thể loài người,còn nghĩa hẹp là từng quốc gia, dân tộc, chủng tộc, giai cấp,..- Mối quan lại hệ giữa cá nhân và xã hội là mối quan hệ biện chứng mà nền tảnglà quan tiền hệ lợi ích. Xã hội là điều kiện, là môi trường và phương thức để mỗi cá nhânthực hiện lợi ích của mình. Xã hội càng phát triển thì mỗi cá nhân càng thỏa mãn lợiích vật chất và tinh thần. Thỏa mãn nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân là động lựcvà mục đích liên kết mọi thành viên trong xã hội. Đồng thời, mỗi cá nhân càng pháttriển về thể lực và tài năng, trí tuệ thì càng có điều kiện để đóng góp phần mình vàosự thúc đẩy xã hội phát triển. Sự tác động của cá nhân tới xã hội tùy thuộc vào trìnhđộ phát triển của nhân cách cá nhân.- Xây dựng mối quan hệ cá nhân-xã hội là xây dựng và bảo đảm quan liêu hệ hàihòa giữa nghĩa vụ-quyền lợi, giữa trách nhiệm-lợi ích của nhỏ người cá nhân trongcác quan liêu hệ xã hội.3. Ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay.Khi nghiên cứu mối quan tiền hệ giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội, chúngta thấy có mặt khách quan lại và chủ quan. Mặt khách quan tiền là trình độ phát triển của nềnsản xuất xã hội, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của mọi thành viên trong xãhội. Mặt chủ quan liêu được biểu hiện ở sự nhận thức và vận dụng quy luật về sự kết hợplợi ích cá nhân-xã hội.Vì vậy, cần đảm bảo sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân,chống đặc quyền, đặc lợi. Tăng cường phát huy vai trò nhân tố con người trong quantrọng phát triển gớm tế-xã hội. Đồng thời, lấy việc phục vụ lợi ích con người làm mụcđích cao nhất của toàn bộ mọi hoạt động, từ lợi ích gớm tế đến lợi ích chính trị, từ lợi
ích vật chất đến lợi ích văn hóa tinh thần. Tất cả vì nhỏ người và cho bé người. Giảiquyết hài hòa mối quan tiền hệ cá nhân-tập thể-xã hội là yêu cầu rất cơ bản để phát triểncon người trong điều kiện xã hội ta hiện nay.


*
*
*
*
Phân tích mối quan hệ biện hội chứng giữa cái phổ biến và loại riêng từ kia rút ra ý nghĩa cách thức luận và xác định mối dục tình giữa bạn dạng thân với gia đình, nhà trường, xã hội 10 17 69
*
*
slide diễn giả phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp của vn trong 10 năm quay lại đây 30 719 0


Xem thêm: Kể Tên Một Số Loại Khoáng Sản Nào Sau Đây Có Nguồn Gốc Nội Sinh Tập Trung Ở:

*
Ứng dụng các quy mô phi con đường hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) trong phân tích mối quan hệ giữa mức lạm phát và sự truyền dẫn tỷ giá chỉ tại việt nam 81 693 0
*
Phan tich moi quan liêu he giua ca nhan va tap the ca nhan va xa hoi tu bởi vì rut ra y nghia onuoc ta 3 477 3
*
*
Phân tích mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức 1 371 2
*
Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Địa Lí Lớp 7 Bài 23 : Môi Trường Vùng Núi, Bài 23: Môi Trường Vùng Núi

(29 KB - 3 trang) - Phan tich moi quan lại he giua ca nhan va tap the ca nhan va xa hoi tu vày rut ra y nghia onuoc ta