Môi trường trung tính có ph bằng

     

Thực nghiệm cho thấy, nước là hóa học lỏng gồm tính dẫn điện rất yếu đó là do nước năng lượng điện li cực kỳ yếu theo phản bội ứng thuận nghịch:

$H_2O + H_2O mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H_3O^ + + OH^ - $ (1)

Viết gọn:

$H_2O mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H^ + + OH^ - $(2)

Thực nghiệm đã xác định được rằng, ở ánh nắng mặt trời thường cứ 555 triệu phân tử $H_2O$ chỉ bao gồm một phân tử phân li ra ion.

2. Tích số ion của nước

Khi phương trình (2) đạt trạng thái cân bằng:

$K = fracleft< H^ + ight>left< OH^ - ight>left< H_2O ight>$

Nước là hóa học điện li yếu

$ o H_2O = const$. Lúc đó:

$Kleft< H_2O ight> = K_H_2O = left< H^ + ight>.left< OH^ - ight>$

Hằng số $K_H_2O$ được gọi là tích số ion của nước, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Ở $25^oC:K_H_2O = left< H^ + ight>.left< OH^ - ight> = 1.10^ - 14$

$ o left< H^ + ight> = left< OH^ - ight> = sqrt 10^ - 14 = 10^ - 7mol/l$

Từ đó, ta gồm nồng độ ion $H^ + $ với nồng độ $OH^ - $ trong các môi trường xung quanh như sau:

- môi trường xung quanh trung tính:

$left< H^ + ight> = left< OH^ - ight> = 10^ - 7M$

- môi trường axit:

$left< H^ + ight> > left< OH^ - ight> o left< H^ + ight> > 10^ - 7M$

- môi trường kiềm:

$left< H^ + ight>

3.

Bạn đang xem: Môi trường trung tính có ph bằng

Ý nghĩa tích sion của nước

a)Môi ngôi trường axit

Khi hoà chảy axit vào nước, nồng độ$H^ + $ tăng, vị vậy nồng độ$OH^ - $ cần giảm sao để cho tích số ion của nước ko đổi.

Như lúc hoà rã axit HCl vào nước nhằm nồng độ $H^ + $ bằng $1,0.10^ - 3M$, thì nồng độ$OH^ - $ là:

$left< OH^ - ight> = frac1,0.10^ - 141,0.10^ - 3 = 1,0.10^ - 11M$

Vậy môi trường xung quanh axit là môi trường trong đó:

$left< H^ + ight> > left< OH^ - ight> o left< H^ + ight> > 1,0.10^ - 7M$

b)Môi trường kiềm

Khi hoà rã bazơ vào nước, nồng độ$OH^ - $ tăng, bởi vì vậy nồng độ$H^ + $ buộc phải giảm thế nào cho tích số ion của nước không đổi. Thí dụ, hoà tan bazơ vào nước nhằm nồng độ$OH^ - $ bằng $1,0.10^ - 5M$ thì nồng độ$H^ + $ là:

$left< H^ + ight> = frac1,0.10^ - 141,0.10^ - 5 = 1,0.10^ - 9M$

Vậy môi trường xung quanh kiềm là môi trường xung quanh trong đó :

$left< H^ + ight>

II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

1.Khái niệm về pH

Để reviews độ axit với độ kiềm của dung dịch một cách dễ ợt (tránh dùng phần đa nồng độ với số mũ âm) người ta sử dụng chỉ số pH với quy cầu như sau :

$left< H^ + ight> = 10^ - pHM o pH = - 1gleft< H^ + ight>$

Khi đó:

- Ở môi trường trung tính:

$left< H^ + ight> = 10^ - 7 o pH = - 1g^ - 7 = 7$

- Ở môi trường thiên nhiên axit:

$left< H^ + ight> > 10^ - 7 o pH

- Ở môi trường xung quanh kiềm:

$left< H^ + ight> 7$

Thang pH hay được dùng có giá chỉ trị từ 1 đến 14.

Giá trị pH có chân thành và ý nghĩa to phệ trong thực tế như pH của máu bạn và cồn vật có mức giá trị gần như là không đổi. Thực đồ dùng chỉ hoàn toàn có thể sinh trưởng thông thường khi giá trị pH của dung dịch trong khu đất ở trong khoảng xác minh đặc trưng cho từng loại cây. Vận tốc ăn mòn kim loại trong nước trường đoản cú nhiên nhờ vào rất các vào quý hiếm pH của nước mà sắt kẽm kim loại tiếp xúc.

Xem thêm: Tính Chất Nào Không Phải Của Sắt Nhôm Đồng, Tính Chất Nào Sau Đây Không Phải Của Nhôm

2.Chất chỉ thị axit - bazơ

Chất thông tư axit - bazơ là chất gồm màu biến đổi phụ nằm trong vào quý hiếm pH của dung dịch.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 3 Lớp 8: Peoples Of Viet Nam, Tiếng Anh 8 Unit 3: Getting Started

Màu của nhị chất chỉ thị axit - bazơ là quỳ cùng phenolphtalein trong hỗn hợp ở những khoảng pH khác biệt được chỉ dẫn trong bảng dưới đây:

*

Màu của quỳ cùng phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH không giống nhau

Trộn lẫn một số trong những chất thông tư có màu chuyển đổi kế tiếp nhau theo quý hiếm pH, ta được hỗn hợp chất thông tư vạn năng. Sử dụng băng giấy tẩm dung dịch tất cả hổn hợp này hoàn toàn có thể xác định được gần đúng giá trị pH của dung dịch theo như hình sau:

*

Màu của chất chỉ thị vạn năng (thuốc test MERCK của Đức) ở những giá trị pH không giống nhau

Để xác minh tương đối đúng đắn giá trị pH của dung dịch, tín đồ ta dùng máy đo pH.