MỘT SỐ CÂU HỎI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

     

I have three children, two girls and one boy.

Bạn đang xem: Một số câu hỏi tiếng anh thông dụng

Tôi có tía người con, 2 gái và 1 trai.

How many languages vày you speak?Bạn nói được từng nào ngôn ngữ?

I speak two languages.Tôi nói được 2 ngôn ngữ.

How are you?Bạn khỏe khoắn không?

I’m fine, and you?Tôi khỏe, còn bạn?

Would you lượt thích to have coffee?Bạn có muốn uống cà phê không?

No. Thanks. I like tea.Không. Cảm ơn. Tôi đam mê trà.

How about a cup of tea?Một tách trà thì sao nhỉ?

It sounds good.Nghe được đó.

What are you planning to bởi vì today?Hôm nay bạn định làm gì?

I’m not sure.Tôi chưa chắc chắn chắc nữa.

Would you lượt thích a drink?Bạn cũng muốn uống gì không?

Sure, let’s go.Chắc chắn rồi, đi thôi.

Are you ready?Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Yes. I’m ready.Vâng. Tôi sẽ sẵn sàng?

Do you need a few minutes?Bạn có cần một vài ba phút không?

I think we’re ready.Tôi nghĩ chúng rôi đang sẵn sàng.

Anything else?Còn gì không?

Nothing else.Không còn điều gì khác cả.

Who would you lượt thích to speak to?Bạn muốn thì thầm với ai?

I’d like to speak khổng lồ Mr. Smith please.Tôi muốn nói chuyện với ông Smith.

When will he be back?Khi làm sao ông ấy quay lại?

He’ll be back in trăng tròn minutes.Ông ấy sẽ quay trở về trong trăng tròn phút.

What time does it start?It starts at 8 o’clock.

What will the weather be like tomorrow?Ngày mai thời tiết rứa nào nhỉ?

It’s suppose khổng lồ rain tomorrow.Trời rất có thể mưa vào trong ngày mai.

Are you afraid?Bạn có sợ không?

No. I’m not afraid.Không. Tôi ko sợ.

Are you allergic lớn anything?Bạn gồm dị ứng vói thứ gì không?

Yes. I’m allergic to lớn seafood.Có. Tôi dị ứng hải sản.

Are you hungry?Bạn gồm đói không?

Yes. I’m hungry.Vâng. Tôi đói.

Are you sick?Bạn nhỏ hả?

Yes. I’m sick.Vâng. Tôi ốm.

Are you sure?Bạn có chắc không?

No. I’m not sure.Không. Tôi không chắc.

Can you swim?Bạn gồm biết tập bơi không?

Yes. I can swim.

Xem thêm: Bài Tập 4 Trang 16 Tin Học 12 Bài 1, Giải Câu 4 Trang 16 Sgk Tin Học 12

Có. Tôi biết bơi.

Do you have a girlfriend?Bạn có bạn nữ không?

No. I don’t have a girlfriend.Không. Tôi không có bạn gái.

Do you have any vacancies?Bạn còn phòng (ghế) trống không?

Sorry, we don’t have any vacancies.Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không còn chống (ghế) trống.

Do you take credit card?Bạn tất cả nhận thẻ tín dụng không?

Sorry, we only accept cash.Xin lỗi, shop chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.

Do you understand?Bạn tất cả hiểu không?

Yes. I understand.Có. Tôi hiểu.

How far is it?Khoảng bí quyết bao xa?

About 20 kilometers.Khoảng trăng tròn cây số.

How does it taste?Cái đó gồm vị chũm nào?

It’s delicious!Nó ngon!

What is your job?Bạn có tác dụng nghề gì?

I’m self-employed.Tôi tự làm cho chủ.

How much vị you have?Bạn gồm bao nhiêu tiền?

I don’t have any money.Tôi không tồn tại đồng nào.

What’s today’s date?Hôm ni là ngày mấy?

October 22nd.Ngày 22 tháng 10.

How much is it khổng lồ go to Hanoi?Tới tp. Hà nội giá bao nhiêu?

It’s 50 dollars.Giá 50 đô.

Is it raining?Trời đang mưa à?

Yes. It’s raining.Vâng. Trời vẫn mưa.

What does he do?Anh ấy có tác dụng nghề gì?

He is a farmer.Anh ấy là nông dân.

What does this mean?Cái này tức là gì?

That means friend.Nó tức là bạn bè.

What time is check out?Mấy giờ đồng hồ trả phòng?

11:30pm11:30 tối.

What time is it?Bây giờ đồng hồ là mấy giờ?

It’s a quarter past seven.Bây giờ là 7 tiếng 15.

What size?Cỡ mấy?

Size 8.Cỡ 8.

What’s your name?Tên của bạn là gì?

My name is Tim.Tôi tên là Tim.

Where’s the closest hotel?Khách sạn sớm nhất ở đâu?

There’s a khách sạn over there, but I don’t think it’s very good.

Xem thêm: Soạn Bài Lớp 7 Bố Cục Trong Văn Bản Ngắn Gọn, Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Ngắn Gọn)

Có hotel ở đằng kia, tuy thế tôi không cho rằng nó giỏi lắm.