Nguồn để tạo báo cáo là

     

Mục tiêu của nội dung bài học kinh nghiệm Bài 9:Báo cáo và kết xuất báo cáo nhằm mục tiêu giúp những em biết được: Khái niệm báo cáo, chức năng của báo cáo, công việc chuẩn bị chế tạo ra báo cáo,phương pháp thiết kế báo biểu, công việc để lập báo cáo solo giản,... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

Bạn đang xem: Nguồn để tạo báo cáo là


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Có mang báo cáo

1.2. Biện pháp tạo report bằng thuật sĩ

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập Bài 9 Tin học tập 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đápBài 9 Tin học 12


a. Khái niệm

Báo cáo làhình thức phù hợp nhất khi cần tổng hợp, trình diễn và in tài liệu theo khuôn dạng.

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo hay được sử dụng để:

Thể hiện nay được sự đối chiếu và tổng hợp tin tức từ các nhóm dữ liệu;Trình bày nội dung văn phiên bản theo chủng loại quy định.c. Chuẩn bị tạo báo cáoĐể tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?Dữ liệu được đem từ đâu?Dữ liệu được nhóm như vậy nào?Để thao tác làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (hình 1):

*

Hình 1.Trang báo cáo trong hành lang cửa số CSDL

Các phương pháp để tạo báo cáo:Dùng thuật sĩ.Tự thiết kế.Kết phù hợp cả nhì cách.

1.2.Cách tạo report bằng thuật sĩ


Ví dụ:Từ bảng HOC-SINH, lấy tin tức từ cha trường Ten,To, Toan cùng gộp nhóm theo từng tổ để tính điểm mức độ vừa phải môn Toán của tất cả các bạn trong tổ.

*

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

*

Hình 1. Báo cáo điểm trung bình môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng người tiêu dùng báo cáo

Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng người sử dụng ReportNháy đúp con chuột vào Create report by using Wizard

*

Hình 2. Mở đối tượng người dùng báo cáo

Bước 2. Lựa chọn bảng hoặc chủng loại hỏi

Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

*

Hình 3. Chọn bảng hoặc chủng loại hỏi

Bước 3.Chọn trường đề xuất đưa vào báo cáo

Nháy đúp chuột vào thương hiệu trường: To, Ten, Toan sống mục Available Fields. Nháy Next.

*

Hình 4. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Bước 4.Chọn trường nhằm gộp nhóm

Nháy con chuột vào ngôi trường To, nháy loài chuột vào nút lệnh

*

*

Hình 5. Chọn trường để gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để bố trí các bạn dạng ghi

Chọn ngôi trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên yêu cầu ô 1

*

Hình 6.Chọn ngôi trường để sắp xếp các bản ghi

Bước 6.Tính vừa đủ cộng

Nháy Summary Options…Đánh vệt vào AvgNháy OK. Nháy Next

*

Hình 7. Tính vừa đủ cộng

Bước 7.Chọn cách sắp xếp báo cáo

*

Hình 8.Chọn cách bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Nháy Next

*

Hình 9.Chọn kiểu trình bày báo cáo

Bước 9. Đặt thương hiệu và hoàn thành việc tạo thành báo cáo

Nhập tên của báo cáo: Diem TB mon ToanNháyFinish

*

Hình 10.Đặt thương hiệu và ngừng việc tạo ra báo cáo


Câu 1

Báo cáo có ưu điểm gì so với các đối tượng người dùng khác?

Gợi ý trả lời:Trình bày được ngôn từ theo văn bạn dạng qui định.

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo dưới phía trên và mang đến biết: báo cáo được tạo thành để kết xuất tin tức gì?

*

Gợi ý trả lời:

Báo cáo trên được tạo nên để kết xuất tin tức số học viên nam và số học viên nữ

Câu 3

Tạo report thực hiện nay yêu mong sau: cho biết điểm môn Tin cao nhất của từng tổ

Gợi ý trả lời:

Bước 1. Mở đối tượng người sử dụng báo cáoTrong cửa sổ CSDL, nháy lựa chọn đối tượngReport;Nháy đúp con chuột vàoCreate report by using Wizard.

Xem thêm: Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưỡng, Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Ngắn Gọn

​​Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏiTrong mụcTables/Querieschọn bảng HOC-SINHBước 3.Chọn trường bắt buộc đưa vào báo cáoNháy đúp con chuột vào thương hiệu trường: To, Ten, Tin ở mụcAvailable Fields;NháyNext.Bước 4.Chọn trường để gộp nhómNháy con chuột vào ngôi trường To, nháy loài chuột vào nút lệnh
*
.Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghiChọn trường Ten bằng phương pháp nháy mũi tên bên đề nghị ô 1Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhấtNháySummary Options…;Đánh vết vàoMax;NháyOK. NháyNext.Bước 7.Chọn cách sắp xếp báo cáoBước 8.

Xem thêm: Soạn Địa Bài 28 Lớp 10 Bài 28, Bài 28: Địa Lí Ngành Trồng Trọt

chọn kiểu trình bày báo cáoBước 9. Đặt tên và dứt việc tạo nên báo cáoNhập tên của báo cáo: Diem tháng Tin Cao nhat;NháyFinish.
A.Báo cáo được tạo ra để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ phần lớn bảng, mẫu hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào?B.Báo cáo được tạo thành để kết xuất thông tin gì? tài liệu từ đầy đủ bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? tạo báo cáo bằng phương pháp nào?C.Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? dữ liệu từ hầu hết bảng, mẫu hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như vắt nào?D.Báo cáo được tạo thành để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ phần nhiều bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

Câu 2:

Để thao tác với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng lựa chọn đối tượng?