Phân Tích 75 Ra Thừa Số Nguyên Tố

     
*

Sau đây là các bài bác tập TOÁN về PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, buộc phải xem lại kim chỉ nan trong các bài liên quan:


Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố

Bài tập 1.1: Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố: 90; 84; 400; 1 035.

Bạn đang xem: Phân tích 75 ra thừa số nguyên tố


Bài tập 1.2: mang đến số c = 13 . 27. Hãy so sánh số c ra thừa số nguyên tố.

Bài tập 1.3: Biết rằng 25 . c = 24 . 24. Em hãy so sánh số c ra vượt số nguyên tố.

Dạng 2: Tìm những ước của một số dựa vào dạng so với ra vượt số yếu tố của nó.

Bài tập 2.1: Phân tích những số sau ra quá số thành phần rồi cho biết mỗi số đó phân tách hết cho những số nhân tố nào:

a) 225;

b) 1 050.

Bài tập 2.2: mang đến số a = 23 . 52 . 11. Từng số 4; 8; 16; 11; đôi mươi có là ước của a tốt không?

Bài tập 2.3:

a) đến số a = 34. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) mang đến số b = 32 . 7. Hãy viết tất cả các mong của b.

Bài tập 2.4: Phân tích các số sau ra thừa số yếu tắc rồi tìm kiếm tập hợp những ước của mỗi số:

a) 75;

b) 60.


Dạng 3: một vài bài tập nâng cao

Bài tập 3.1: Tìm ước của 161 trong tầm từ 10 mang lại 150.

Bài tập 3.2: Tìm nhị số trường đoản cú nhiên liên tục có tích bởi 600.

Bài tập 3.3: có hơn 20 học sinh xếp thành một vòng tròn. Lúc đếm theo chiều kim đồng hồ, bước đầu từ số 1, thì những số 24 cùng 900 lâm vào hoàn cảnh cùng một học tập sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học tập sinh?

Hướng dẫn: hotline số học viên là a (a > 20). Những số 24 với 900 lâm vào hoàn cảnh cùng một học sinh nên khi chia 24 với 900 đến a thì tất cả cùng số dư. Do đó 900 – 24 phân tách hết cho a. Vậy a là cầu của 900 – 24 = 876.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

90 = 2 . 32 . 5;

84 = 22 . 3 . 7;

400 = 24 . 52;

1 035 = 32 . 5 . 23.

Bài tập 1.2: Ta có: c = 13 . 27 là tích của số thành phần 13 và số 27 chưa hẳn là số nguyên tố.

Vậy ta phải phân tích số 27 ra vượt số nguyên tố: 27 = 33.

Do đó: c = 13 . 33.

Bài tập 1.3: Trước tiên ta nên tìm c:

Vì 25 . c = 24 . 24 đề xuất c = (24 . 24) : 25 = (24 . 2 . 12) : 25 = (25 . 12) : 25 = 12.

Vậy c = 12 = 22 . 3.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) 225 = 32 . 52 phân chia hết cho các số nhân tố 3 cùng 5.

Xem thêm: Soạn Anh Unit 6 Lớp 11 Sách Mới, Unit 6: Global Warming

b) 1 050 = 2 . 3 . 52 . 7 phân tách hết cho các số yếu tắc 2; 3; 5 với 7.

Bài tập 2.2: a = 23 . 52 . 11

4 = 22 đề nghị 4 là mong của a.

8 = 23 cần 8 là mong của a.

16 = 24 tất cả số nón (của 2) là 4 > 3 nên chưa hẳn là ước của a.

11 là cầu của a.

20 = 22 . 5 phải là mong của a.

Bài tập 2.3:

a) Để tìm tất cả các ước của a = 34, ta đi tìm 30; 31; 32; 33; 34

Vậy toàn bộ các ước của a là 1; 3; 9; 27; 81.

b) Để tìm tất cả các cầu của b = 32 . 7, ta đi tìm:

30 . 70; 31 . 70; 32 . 70;30 . 7; 31 . 7; 32 . 7.

Vậy toàn bộ các ước của b là: 1; 3; 9; 7; 21; 63.

Bài tập 2.4:

a) đối chiếu 75 ra vượt số nguyên tố: 75 = 3 . 52.

Các mong của 75 = 3 . 52 được xem bởi:

30 . 50; 30 . 51; 30 . 52;3 . 50; 3 . 51; 3 . 52.

Vậy tập hợp những ước của 75 là:

1; 5; 25; 3; 15; 75

b) Phân tích 60 ra quá số nguyên tố: 60 = 22 . 3 . 5.

Các mong của 60 = 22 . 3 . 5 được xem bởi:

20 . 30 . 50; 20 . 30 . 5;20 . 3 . 50; 20 . 3 . 5;21 . 30 . 50; 21 . 30 . 5;21 . 3 . 50; 21 . 3 . 5;22 . 30 . 50; 22 . 30 . 5;22 . 3 . 50; 22 . 3 . 5.

Vậy tập hợp những ước của 60 là:

1; 5; 3; 15; 2; 10; 6; 30; 4; 20; 12; 60


Dạng 3:

Bài tập 3.1: Ta có: 161 = 7 . 23.

Vậy ước của 161 trong khoảng từ 10 mang đến 150 là 23.

Bài tập 3.2: Ta có: 600 = 23 . 3 . 52 = (23 . 3) . 52 = 24 . 25

Vậy hai số tự nhiên thường xuyên có tích bằng 600 là 24 cùng 25.

Xem thêm: Đọc Hiểu Văn Bản Đề 13: Người Cùng Tôi Bên Bờ Biển Bão, Ôn Tập Văn Học Lớp 11

Bài tập 3.3: call số học viên là a (a > 20). Các số 24 cùng 900 phân tách cho a tất cả cùng số dư bắt buộc 900 – 24 phân tách hết mang lại a. Tức là 876 chia hết mang đến a.