PHẦN TỬ NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI CHI TIẾT MÁY

     
" class="title-header">Trong các thành phần sau, phần tử nào không hẳn là cụ thể máy? A. Miếng vỡ lắp thêm B. Bu lông C. Đai ốc D.


Bạn đang xem: Phần tử nào sau đây không phải chi tiết máy

*

20 điểm

HuongLy


Trong các bộ phận sau, phần tử nào không phải là cụ thể máy?A. Mảnh vỡ máyB. Bu lôngC. Đai ốcD. Bánh răng


Xem thêm: Người Ta Dùng Một Cái Đột Để Đục Lỗ Trên Một Tấm Tôn, Giúp Em Với Ạ Em Cảm Ơn

*

*Xem thêm: Giải Unit 2 Lớp 11: Reading, Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing Sgk Trang 25 Sách Mới

Đáp án cần chọn là: A. Mảnh vỡ lẽ máyGiải thích:Vì cụ thể máy là thành phần có cấu trúc hoàn chỉnh và cấp thiết tháo rời ra khỏi được rộng nữa. Mảnh vỡ thứ không phải phần tử có cấu trúc hoàn chỉnh.