PHÁT BIỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ĐÚNG VỀ LỰC

     

Ta có: Lực rất có thể làm phát triển thành dạng, đổi khác vận tốc của đồ dùng hoặc vừa làm biến dị vừa chuyển đổi vận tốc của vật.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng về lực

A - sai

B, C, D - đúng


*
*
*
*
*
*
*
*

Trường thích hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tính năng của lực đồ dùng vừa bị biến tấu vừa bị biến hóa chuyển động.


Vật (1) với (2) đang hoạt động với các tốc độ (v_1) với (v_2) thì chịu những lực công dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng các từ thích hợp để điền vào khu vực trống mang lại đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là tại sao làm biến hóa vận tốc của gửi động.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Dân Bài 2 Lớp 12 Bài 2 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 2: Thực Hiện Pháp Luật


Dùng nhiều từ thích hợp nhất nhằm điền vào chỗ trống:

Lực là vì sao làm ... Vận tốc của đưa động.


Trên mẫu vẽ là lực chức năng lên bố vật theo và một tỉ lệ xích như nhau. Trong số sắp xếp theo sản phẩm tự bớt dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một thứ đang hoạt động thẳng với gia tốc (v). Mong muốn vật vận động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải công dụng một lực ra sao vào vật? hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Một Chế Độ Đặc Biệt Chỉ Có Trong Triều Đình Nhà Trần, Đó Là Chế Độ Gì?


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang lại trường vừa lòng kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên lựa chọn phát biểu chưa bao gồm xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua các ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn đạt đúng các lực chức năng lên quả bóng.