SACCAROZO ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐOẠN MẠCH CỦA TINH BỘT

     

- (5) sai do fructozơ trong môi trường xung quanh kiềm đưa thành glucozơ phải mới tất cả phản ứng tráng bạc, phân tử fructozơ không có nhóm -CHO.

Bạn đang xem: Saccarozo được coi là một đoạn mạch của tinh bột

- bao gồm hai phạt biểu chính xác là (2), (3)


Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ và amilopectin đều kết cấu mạch cacbon phân nhánh.

(2) Xenlulozơ cùng tinh bột số đông được kết cấu từ các gốc α-glucozơ.

(3) Fructozơ với glucozơ đều sở hữu phản ứng tráng bạc.

(4) Glucozơ với saccarozơ vào dung dịch số đông hòa tan được Cu(OH)2.

(5) Glucozơ cùng fructozơ hồ hết tồn tại đa số ở dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng là


Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra sobitol.

(b) làm phản ứng thủy phân xenlulozơ xẩy ra được trong dạ dày của con người.

(c) Xenlulozơ triaxetat là vật liệu để tiếp tế thuốc súng không khói.

(d) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) trong y học, glucozơ được sử dụng làm thuốc tăng lực.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


Có một vài nhận xét đến cacbohiđrat như sau:

(1) Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ đều rất có thể bị thủy phân.

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều chức năng được cùng với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Tinh bột với xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau.

(4) Phân tử xenlulozơ được kết cấu bởi những gốc β-glucozơ.

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường thiên nhiên axit có mặt fructozơ.

Trong những nhận xét trên, số thừa nhận xét đúng là


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ hồ hết là hóa học rắn bao gồm vị ngọt, dễ dàng tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đầy đủ là polisaccarit.

(c) trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ rất nhiều hòa rã Cu(OH)2, sản xuất phức màu xanh lá cây lam.

(d) khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có tinh bột cùng saccarozơ trong môi trường axit, chỉ chiếm được một một số loại monosaccarit duy nhất.

Xem thêm: Các Khu Vực Có Tỉ Trọng Buôn Bán Nội Vùng Lớn Nhất Ở, Tỉ Trọng Buôn Bán Nội Vùng Lớn Nhất Là Ở

(e) Khi nấu nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được Ag.

(f) Glucozơ với saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) chế tác sobitol.

Số phát biểu đúng là


A. 5


B.6


C. 4


D. 3


Câu 5:


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Khi nấu nóng fructozơ với Cu(OH)2/NaOH thu được kết tủa Cu2O

(b) Fructozơ cùng saccarozơ đa số là chất rắn bao gồm vị ngọt, dễ tan vào nước.

(c) Glucozơ và fructozơ đều chức năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

(d) vào dung dịch, glucozơ và saccarozơ gần như hòa tung Cu(OH)2 chế tác phức màu xanh da trời lam.

(e) Tinh bột với xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì thành phầm thu được đều phải có phản ứng tráng gương.

(g) khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm xenlulozơ cùng saccarozơ trong môi trường xung quanh axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

Số phát biểu đúng là:


A. 5


B.3


C. 6


D. 4


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại tiencuongmobile.com.vn


*

link
thông tin tiencuongmobile.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


tiencuongmobile.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tiencuongmobile.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Câu 7 Một Hỗn Hợp Gồm 2 Ankan Đồng Đẳng Kế Tiếp Trong, Câu 7 Một Hỗn Hợp 2 Ankan Đồng Đẳng


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tiencuongmobile.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
tiencuongmobile.com.vn