Sinh 9 Bài 2 Lai Một Cặp Tính Trạng

     

Lý thuyết Sinh 9 bài xích 2. Lai một cặp tính trạng

I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan khác biệt về 1 cặp tính trạng.

Bạn đang xem: Sinh 9 bài 2 lai một cặp tính trạng

Các bước thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây chọn làm bà bầu (cây hoa đỏ) cắt vứt nhị từ bỏ khi chưa chín

- Bước 2: Ở cây lựa chọn làm tía (cây hoa trắng) lúc nhị chín mang hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm chị em (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

*

- bước 3: Cho F1 tự thụ phấn → F2.

+ tác dụng một số nghiên cứu của Menden:

*

- Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện thêm mới sống F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là thứ hạng hình →​ kiểu hình là tổ hợp toàn cục các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản bội thì F1 đồng tính về tính chất trạng của cha hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ vừa phải 3 trội : 1 lặn”.

Xem thêm: Một Số Ứng Dụng Của Sự Nở Vì Nhiệt Sbt, Please Wait

II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Quy ước:

+ gene A hoa đỏ

+ gen a hoa trắng

+ Cây đậu hoa đỏ thuần chủng loại gen AA Cây đậu hoa white thuần chủng đẳng cấp gen aa

*

- thừa nhận xét:

+ F1 dạng hình gen Aa dị vừa lòng tử 100%, đẳng cấp hình 100% hoa đỏ

+ F2: hình dáng gen 1AA : 2Aa : 1aa, hình dạng hình 3 đỏ : 1 trắng.

- F2 có xác suất kiểu hình 3 đỏ : 1 white vì: dạng hình gen Aa thể hiện kiểu hình giống hình dáng gen AA

+ AA gồm kiểu gene đồng hợp đến kiểu hình bông hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương xứng giống nhau là giao diện gen đồng hòa hợp (KG đồng hợp trội AA, kg đồng hòa hợp lặn aa)

+ Aa gồm kiểu ren dị hợp mang đến kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp ren tương ứng không giống nhau gọi là phong cách gen dị hợp.

→ Kiểu gen là tổ hợp toàn thể các ren trong tế bào của cơ thể.

Xem thêm: Dao Động Cơ, Dao Động Điều Hòa, Chu Kì Dao Đông Điều Hoà, Khái Niệm Về Dao Động, Dao Động Điều Hòa

- Giải thích công dụng thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử với sự tổng hợp của bọn chúng trong thụ tinh kia là phép tắc di truyền những tính trạng.

- Nội dung của quy chế độ phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp yếu tố di truyền phân li về một giao tử cùng giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”