Soạn sinh bài 48 lớp 6

     

Không chỉ tác động tới thiên nhiên và môi trường sống, thực vật còn có vai trò quan trọng đối với các sinh vật khác. Đặc biệt là đối với động vật và con người. Sau đay, tiencuongmobile.com.vn tóm tắt kiến thực trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 48 để thấy được vai trò đó.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn sinh bài 48 lớp 6

*

A. Lý thuyết

I. Vai trò của thực vật đối với động vật 

1. Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật

Nhờ quá trình quang hợp, thực vật tổng hợp các chất hữu cơ đồng thời nhả khí oxi cung cấp oxi và thức ăn cho động vật

2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật

Trong thực tế, thực vật là nơi ở và nơi sinh sản của rất nhiều động vật khác nhau

II. Thực vật với đời sống con người

1. Những cây có giá trị sử dụng

Thực vật có công dụng nhiều mặt: như cung cấp lương thực, thực pẩm, gỗ …

Đó là nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ Quốc.

2. Những cây có hại cho sức khỏe con người

Đa số thực vật có lợi, một số ít chứa chất độc gây hại cho con người như: thuốc lá, cây thuốc phiện, cây cà độc dược, ...

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây :

*

hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.


Câu 1: Trang 156 sgk Sinh học 6

Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể


Câu 2: Trang 156 sgk Sinh học 6

Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?
Xem thêm: Đồng Hồ Đo Điện Dùng Để Đo Đại Lượng Nào Dưới Đây? Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Dùng Để Đo

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Giải khoa học tự nhiên bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
Giải khoa học tự nhiên bài 35: Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
Giải khoa học tự nhiên bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên
Giải khoa học tự nhiên 6 bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua


Xem thêm: Cách Sử Dụng Câu Cảm Thán Với What Và How Và What, Cấu Trúc Câu Cảm Thán

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên