SOẠN VĂN 7 TẬP 2 BÀI CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ

     

Soạn văn 7 tập 2, soạn bài thay đổi câu dữ thế chủ động thành câu thụ động trang 57 sgk ngữ văn 7 tập 2, nhằm học giỏi văn 7. đổi khác câu chủ động thành câu thụ động (và ngược lại, thay đổi câu bị động thành câu nhà động) nghỉ ngơi mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết những câu trong khúc thành một mạch văn thống nhất.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I – CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1.

Bạn đang xem: Soạn văn 7 tập 2 bài chuyển đổi câu chủ

xác định chủ ngữ của từng câu sau:

a) Mọi người yêu quý em.

b) Em được mọi tình nhân mến.

Câu a: chủ ngữ: Mọi người

Câu b: nhà ngữ: Em

2. Ý nghĩa của chủ ngữ trong số câu trên không giống nhau như núm nào?

Câu a là câu nhà động, câu b là câu bị động.

Ghi nhớ

Câu chủ động là câu tất cả chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, đồ vật khác (chỉ cửa hàng của hoạt động).Câu bị động là câu tất cả chủ ngữ chỉ người, đồ được buổi giao lưu của người, đồ khác hướng về phía (chỉ đối tượng người tiêu dùng chỉ hoạt động).

II – MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

1.Em sẽ chọn câu (a) tuyệt câu (b) để điền vào khu vực có bố chấm trong đoạn trích dưới đây?

- Thuỷ bắt buộc xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.

Một giờ đồng hồ "ồ" nổi lên ghê ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là đưa ra đội trưởng, là "vua toán" của lớp từ mấy trong năm này ..., tin này cứng cáp làm cho đồng đội xao xuyến.

(Theo Khánh Hoài)

a) Mọi người yêu mến em.

Xem thêm: Nhà Hậu Lê Đã Làm Gì Để Khuyến Khích Việc Học Tập, Bài 2 Trang 50 Sgk Lịch Sử 4

b) Em được mọi người yêu mến.

Chọn câu b "Em được mọi tình nhân mến"

Đoạn trích trở thành:

- Thuỷ phải xa lớp ta, theo bà bầu về quê ngoại.

Một giờ đồng hồ "ồ" nổi lên tởm ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là "vua toán" của lớp tự mấy năm nay. Em được mọi tình nhân mến, tin này cứng cáp làm cho đồng đội xao xuyến.

2. Giải thích bởi vì sao em chọn cách viết như trên.

Câu đứng trước câu buộc phải lựa chọn, và cả đoạn văn đa số đang nói về Thuỷ (em). Thuỷ (em) trong đoạn này là đối tượng người sử dụng mà vận động hướng vào (được nói đến) chứ chưa phải là công ty của hoạt động. Mang đến nên, điền vào vị trí dấu bố chấm cần là câu bị động "Em được mọi tình nhân mến." thì mới bảo đảm an toàn mối links giữa các câu vào mạch chung của đoạn.

Ghi nhớ

Việc chuyển đổi câu dữ thế chủ động thành câu bị động (và ngược lại, chuyển đổi câu tiêu cực thành câu chủ động) sinh sống mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất.


LUYỆN TẬP

Đề: Trang 58 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn lựa cách viết như vậy.

- Tinh thần yêu nước cũng như các thiết bị của quý. Gồm khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, ví dụ dễ thấy. Nhưng cũng đều có khi đựng giấu bí mật đáo vào rương, trong hòm.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Câu Cảm Thán Với What Và How Và What, Cấu Trúc Câu Cảm Thán

(Hồ Chí Minh)

- Người trước tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp vô cùng đậm là nắm Lữ. Những bài bác thơ có tiếng của thay Lữ ra đời từ đầu năm 1933 mang lại 1934. Giữa lúc người thanh niên vn bấy giờ chìm ngập trong quá khứ cho tận cổ thì cố Lữ mang lại cho bọn họ cái hương vị phương xa. Tác giả "Mấy vần thơ" ngay tức khắc được tôn có tác dụng đương thời đệ tốt nhất thi sĩ.