Unit 1 Lớp 11: Language

     

1. Listen & repeat these sentences. Pay attention to lớn the stressed words with the mark (’) before the stressed syllables.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11: language


1. Match each word (1-9) with another word (a-i) khổng lồ make a compound noun. Four of them are written as one word. 

(Hãy ghép một tự (từ 1-9) với cùng 1 từ khác (từ a-i) chế tác thành danh tự kép. Tứ từ trong các đó được viết như một từ.)

1. Nuclear

a. Style

2. Generation

b. Drinks

3. Table

c. Food

4. House

d. Steps

5. Junk

e. Children

6. Soft

f. Hold

7. Hair

g. Family

8. Foot

h. Gap

9. School

i. Manners

Lời giải đưa ra tiết:

1 - g

2 - h

3 - i

4 - f

5 - c

6 - b

7 - a

8 - d

9 - e

 

1. nuclear family: gia đình phân tử nhân

2. generation gap: khoảng bí quyết thế hệ

3. table manners: cung cách

4. house hold: việc nhà

5. junk food: đồ ăn uống vặt

6. soft drink: nước uống bao gồm ga

7. hair style: kiểu tóc

8. footsteps: bước chân

9. school children: học sinh vào trường


Bài 2


Video lí giải giải


2. Complete each question with one of the compound nouns in 1.

(Hãy dứt các thắc mắc dưới trên đây bằng trong những danh tự kép ở bài bác tập số 1.)


1. Have your parents ever complained about your ­­­­­­­­­­­­­___________?

2. Why is there a ­­­­­­­­­­­­­___________ between parents and children?

3. Is the ­­­­­­­­­­­­­___________ the perfect type of family?

4. ­­­­­­­­­­­­­Why are soft drinks and ­­­­­­­­­­­­­___________ not good for our health?

5. Vày you think­­­­­­­­­­­­­ ___________ should wear uniforms?


Lời giải chi tiết:

1. Hairstyle/ table manners

2. Generation gap

3. Nuclear family

4. Junk food

5. Schoolchildren

1. Have your parents ever complained about your hairstyle/ table manners?

(Cha mẹ của khách hàng có bao giờ phàn nàn về kiểu tóc của người tiêu dùng không?)

2. Why is there a generation gap between parents and children?

(Tại sao có khoảng cách thế hệ giữa phụ huynh và bé cái?)

3. Is the nuclear family the perfect type of family?

(Gia đình phân tử nhân là 1 trong những loại gia đình hoàn hảo đề nghị không?)

4. Why are soft drinks and junk food not good for our health?

(Tại sao nước tiểu khát gồm ga và thức nạp năng lượng vặt không tốt cho sức khoẻ của chúng ta?)

5. Do you think schoolchildren should wear uniforms?

 (Bạn gồm nghĩ rằng học viên trong trường bắt buộc mặc đồng phục?)


Pronunciation


Video khuyên bảo giải


1. Listen & repeat these sentences. Pay attention to lớn the stressed words with the mark (’) before the stressed syllables. 

(Hãy nghe và lặp lại những câu này. để ý đến mọi từ được nhận âm với vết (") trước số đông âm tiết sở hữu trọng âm.)

1. If you can i"dentify your "differences with your "parents, you can "have a "good re"lationship.

(Nếu chúng ta có thể xác định sự khác hoàn toàn giữa các bạn với thân phụ mẹ, bạn cũng có thể có một mối quan hệ tốt đẹp.)

2. You should be re"spectful when dis"cussing any "areas of disa"greement.

(Bạn cần thể hiện nay sự kính trọng khi thảo luận bất kỳ bài toán gì ko đồng thuận.)

3. "Take "time khổng lồ "listen to lớn your "parents" o"pinions, and "ask them khổng lồ "listen to "yours.

(Dành thời gian để lắng nghe ý kiến của phụ huynh bạn, và ý kiến đề nghị họ lắng nghe chủ ý của bạn.)

4.

Xem thêm: Top Những Mẫu Mở Bài Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa, Mở Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa Hay Nhất (57 Mẫu)

 Being "rude to lớn your "parents "won"t con"vince them you"re "right. "This can "have the "opposite ef"fect.

(Việc đối xử thô lỗ với cha mẹ của bạn sẽ không thuyết phục được bọn họ là các bạn đúng. Điều này có thể bội nghịch tác dụng.)

5. "How can "parents sup"port their "children through the "bad "times?

(Làm cụ nào bố mẹ có thể cung cấp con của họ vượt qua những quá trình tồi tệ?)


Bài 2


Video khuyên bảo giải


2. Are the words in hold stressed or unstressed? Listen & check. Practise reading the conversation in pairs. 

(Những từ in đậm được nhấn âm hay không được thừa nhận âm. Hãy lắng tai và chất vấn rồi tập phát âm đoạn đối thoại với các bạn em theo cặp.) 

Lời giải đưa ra tiết:

1. A - strong, B - weak

2. A - weak, B - strong

3. A - weak ,B - strong

1. A: When did you start lớn help your parents with housework?

(A: Bạn bước đầu giúp đỡ cha mẹ bạn trong các bước nhà từ lúc nào?)

B: I don"t remember exactly when I started lớn help them. Perhaps at the age of five or six.

(B: Tớ ko nhớ và đúng là đã bắt đầu giúp bọn họ từ lúc nào. Có thể lúc 5 hoặc 6 tuổi.)

Giải thích: Từ when trong A là từ nhằm hỏi phía trong 1 câu hỏi thông tin buộc phải được dìm mạnh. Còn when trong B chưa phải từ bắt đầu 1 câu hỏi, nhưng là ban đầu 1 mệnh đề quan tiền hệ/phụ thuộc yêu cầu không được dấn trọng âm.

=> A- strong, B - weak

2. A: These shoes look really cool. Would you lượt thích to try them on?

(Đôi giày này trông thật tuyệt. Bạn vẫn muốn đi demo nó không?)

B: No, I don"t like them. I like those over there.

(Không, tôi không phù hợp nó. Tôi thích rất nhiều đôi giầy bên đó.)

Giải thích: Từ these trong A theo sau là danh từ shoes nên ko được dìm mạnh. Từ those trong tiếng nói của B không tồn tại danh từ bỏ theo sau đề nghị được thừa nhận mạnh.

=> A- weak, B - strong

3. A: Do you think parents are the best teachers?

(Bạn tất cả nghĩ bố mẹ là giáo viên xuất sắc nhất?)

B: Yes, I do. They are more mature & experienced, so they will always give us the best advice.

(Vâng, tôi suy nghĩ vậy. Họ cứng cáp và có không ít kinh nghiệm hơn, bởi vì vậy họ luôn luôn cho chúng ta lời khuyên giỏi nhất.)

Giải thích: Thông thường, các từ chỉ chức năng, bao gồm trợ động từ không được nhấn mạnh ở vào câu, chính vì thế trợ động từ Do trong tiếng nói của A không được dìm mạnh. Tuy nhiên, ví như trợ động từ đứng ở cuối câu (không theo sau do động từ bỏ chính) thì sẽ được nhấn trọng âm, vì thế từ do trong khẩu ca của B được dìm mạnh.

=> A- weak, B - strong


Grammar


Video khuyên bảo giải


Phương pháp giải:

Trong câu che định, ta dùng mustn"t khi muốn diễn đạt 1 câu hỏi làm/ hành động nào kia bị cấm hay là không được phép làm theo quy định, pháp luật lệ.

Ta dùng don"t have to khi muốn biểu đạt hành động/việc có tác dụng nào chính là không nên thiết.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Should

2. Ought

3. Must

4. Have to

5. Mustn"t

 

1. I think you should talk to lớn your parents about it. I"m sure they will give you the best advice.

(Tôi nghĩ về bạn nên/ không nên nói chuyện với phụ huynh bạn về sự việc đó. Tôi chắc chắn là họ sẽ cho mình lời khuyên giỏi nhất.)

2. I don"t think you ought to vị your brother"s homework. He must bởi vì it himself.

(Tôi không nghĩ là bạn nên/ ko nên làm bài xích tập về nhà đến em trai bạn. Em ấy buộc phải tự có tác dụng nó.)

3. You must finish your homework before you go out with your friends.

(Bạn phải/ không phải hoàn thành bài tập về công ty trước khi chúng ta đi ra phía bên ngoài với chúng ta bè.)

4. At our school, we have to wear uniforms. It is a rule.

(Ở trường, chúng tôi phải/ không phải mặc đồng phục. Đó là nội quy.)

5. You mustn"t take photographs here. This is a restricted area.

Xem thêm: Mở Bài Về Cái Phích Nước Hay Nhất, Thuyết Minh Cái Phích Nước

(Bạn không được/ ko cần chụp hình ảnh ở đây. Đây là quanh vùng cấm.)


Bài 2


Video khuyên bảo giải


(Viết lại phần đa câu sau đây mà ko làm biến đổi nghĩa và thực hiện từ cho sẵn trong ngoặc đơn.)

1. It would be a good idea for you to talk to lớn your parents about your problem. (ought)

⇒ You ought khổng lồ talk to lớn your parents about your problem.

(Bạn yêu cầu nói với bố mẹ về sự việc của bạn.)

2. You are not allowed to use your smartphone phone in the examination room. (must)

⇒ ____________________

3. It is not necessary for me lớn type my essay. (have to)

⇒ ____________________

4. I"d advise you lớn tell the truth to your family. (should)

⇒ ____________________

5. It is necessary for young people to lớn plan their future career carefully. (must)