Toán 10 bài 2 trang 105

     Bạn đang xem: Toán 10 bài 2 trang 105

Hướng dẫn: Xem lại định lý về vệt của tam thức bậc nhất, vệt của tam thức bậc hai

- kiếm tìm nghiệm của những tam thức số 1 và tam thức bậc hai rồi lập bảng.

a)(fleft( x ight)=left( 3x^2-10x+3 ight)left( 4x-5 ight) )

Ta có:

( eginaligned và 3x^2-10x+3=0Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfrac13 \ & x=3 \ endaligned ight. \ & 4x-5=0Leftrightarrow x=dfrac54 \ endaligned )

Ta gồm bảng xét dấu:

*

b)( fleft( x ight)=left( 3x^2-4x ight)left( 2x^2-x-1 ight) )

Ta có:

(eginaligned & 3x^2-4x=0Leftrightarrow left< eginaligned & x=0 \ và x=dfrac43 \ endaligned ight. \ & 2x^2-x-1=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=1 \ & x=-dfrac12 \ endaligned ight. \ endaligned )

Ta gồm bảng xét dấu:

*

c)(fleft( x ight)=left( 4x^2-1 ight)left( -8x^2+x-3 ight)left( 2x+9 ight) )

Ta có:

(eginaligned và 4x^2-1=0Leftrightarrow left( 2x-1 ight)left( 2x+1 ight)=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac12 \ và x=-dfrac12 \ endaligned ight. \ & -8x^2+x-3

Ta bao gồm bảng xét dấu

*

d)( fleft( x ight)=dfracleft( 3x^2-x ight)left( 3-x^2 ight)4x^2+x-3 )

Ta có:

(eginaligned và 3x^2-x=0Leftrightarrow left< eginaligned & x=0 \ & x=dfrac13 \ endaligned ight. \ và 3-x^2=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=sqrt3 \ và x=-sqrt3 \ endaligned ight. \ & 4x^2+x-3=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=-1 \ & x=dfrac34 \ endaligned ight. \ endaligned )

Ta tất cả bảng xét dấu

*

 
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Triac Có Mấy Lớp Tiếp Giáp P, Triac Có Mấy Lớp Tiếp Giáp P

*Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài 8 Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga, Soạn Bài: Bài 8

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10