Trắc Nghiệm Bài 8 Gdcd 11

     

Trắc nghiệm GDCD 11 bài bác 8 tất cả đáp án năm 2021

Với cỗ Trắc nghiệm GDCD 11 bài 8 gồm đáp án năm 2021 sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học với ôn luyện để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn giáo dục và đào tạo công dân lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 8 gdcd 11

*

Câu 1: nội dung nào sau đây không đề nghị là đặc thù cơ phiên bản của công ty nghĩa xã hội làm việc Việt Nam?

A. Nhà nước quần chúng lao động làm chủ.

B. Có nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc.

C. Các dân tộc bản địa bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và trợ giúp nhau thuộc phát triển.

D. Sẵn sàng khiêu hấn với những quốc gia, dân tộc bản địa khác trên vậy giới.

Đáp án:

Nhà nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam luôn yêu chấp nhận hòa bình, chú trọng xây dựng những mối dục tình hữu nghị và hợp tác và ký kết với các nước trên chũm giới.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 2: công ty nghĩa Mác – Lê nin xác minh có mấy bề ngoài quá độ đi lên xã hội công ty nghĩa?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án:

Chủ nghĩa Mac – Lênin xác định có hai vẻ ngoài quá độ: quá độ trực tiếp trường đoản cú CNTB lên CNXH và quá độ tự XH chi phí tư bản lên CNXH bỏ lỡ giai đoạn cải tiến và phát triển TBCN.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Đảng với nhân dân ta chọn lọc quá độ tăng trưởng chủ nghĩa buôn bản hội bằng con đường nào?

A. Đi lên cơ chế chủ nghĩa tứ bản.

B. Quá độ trực tiếp từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên công ty nghĩa thôn hội

C. Quăng quật qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản để tăng trưởng chủ nghĩa làng mạc hội

D. Không tăng trưởng chủ nghĩa buôn bản hội.

Đáp án:

Đảng với nhân dân ta chọn lựa quá độ tăng trưởng chủ nghĩa buôn bản hội bỏ qua mất chủ nghĩa tư bản.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 4: tại sao Đảng với nhân dân ta sàng lọc quá độ đi lên chủ nghĩa làng hội làm lơ chủ nghĩa tư bản?

A. Mang lại nền độc lập thực sự cho đất nước.

B. Giúp ách thống trị thống trị được cách tân và phát triển toàn diện.

C. Mang cuộc sống thường ngày ấm no, niềm hạnh phúc đến cho giai cấp thống trị.

D. Các non sông khác cũng làm cho như vậy.

Đáp án:

Đảng với nhân dân ta vẫn lựa chọn tuyến đường đi lên CNXH vứt qua cơ chế TBCN bởi vì chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới đích thực được độc lập.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 5: Đảng và nhân dân ta sẽ lựa chọn tuyến phố đi lên CNXH quăng quật qua chế độ TBCN không buộc phải vì

A. Mang lại chủ quyền thực sự đến đất nước.

B. Xóa khỏi mọi áp bức, tách bóc lột cho nhân dân.

C. Tạo đk cho nhân dân có điều kiện phát triển toàn diện.

D. đưa về tự do, dân chủ cho tầng lớp thống trị.

Đáp án:

Đảng với nhân dân ta lựa chọn tăng trưởng CNXH bỏ qua cơ chế TBCN vì:

+ Chỉ có đi lên CNXH thì non sông mới thực sự độc lập.

+ Đi lên CNXH mới xóa khỏi được áp bức, tách lột.

+ Đi lên CNXH new có cuộc sống thường ngày ấm no, tự do và hạnh phúc, mọi fan mới bao gồm điều kiện cải cách và phát triển toàn diện

Đáp án phải chọn là: D

Câu 6: quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, tương xứng xu thế cải cách và phát triển của thời đại với nguyện vọng của

A. Thế giới.

B. Dân tộc.

C. Nhân dân.

D. Lãnh đạo Đảng cùng Nhà nước.

Đáp án:

Quá độ lên CNXH vứt qua chế độ tư phiên bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, cân xứng với điều kiện lịch sử, cân xứng với ước muốn của nhân dân với xu thế cải tiến và phát triển của thời đại

Đáp án nên chọn là: C

Câu 7: nguyên nhân sâu xa dẫn mang đến sự thay đổi chế độ này bằng cơ chế khác hiện đại hơn là gì?

A. Sự cải tiến và phát triển về văn hóa.

B. Sự cải tiến và phát triển về ghê tế.

C. Sự cải tiến và phát triển về bình yên quốc phòng.

D. Sự cải cách và phát triển về giáo dục.

Đáp án:

Nguyên nhân sâu xa dẫn mang lại sự đổi khác chế độ này bằng chế độ khác tiến bộ hơn là vì sự cách tân và phát triển của gớm tế, trong số đó sự phát triển của lực lượng phân phối là yếu hèn tố đưa ra quyết định nhất.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 8: V.I. Lê nin viết: “Với sự trợ giúp của kẻ thống trị vô sản những nước tiên tiến, các nước lạc hậu hoàn toàn có thể tiến tới chế độ Xô – viết, với qua phần đa giai đoạn trở nên tân tiến nhất định, tiến tới chủ nghĩa cùng sản, chưa hẳn trải qua giai đoạn phát triển

A. Phong kiến.

B. Chiếm hữu nô lệ.

C. Xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Phân Số Lớp 6 Nâng Cao, Dạng Bài Tập Toán 6 Về Các Phép Tính Phân Số

D. Tư phiên bản chủ nghĩa.

Đáp án:

V.I. Lê nin viết: “Với sự hỗ trợ của giai cấp vô sản những nước tiên tiến, những nước lạc hậu rất có thể tiến tới cơ chế Xô – viết, với qua rất nhiều giai đoạn cải cách và phát triển nhất định, tiến tới nhà nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn cải cách và phát triển tư bản chủ nghĩa.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 9: Đảng với Nhà nước ta đã xác định giữa những đặc trưng của nhà nghĩa làng mạc hội ở việt nam là thi công một xóm hội

A. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ.

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

C. Dân giàu, nước mạnh, lực lượng chế tạo tiến bộ.

D. Dân giàu, nước mạnh, bình đẳng, đoàn kết.

Đáp án:

Vận dụng sáng tạo và trở nên tân tiến chủ nghĩa Mác – Lê nin vào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, duy nhất là vào công cuộc thay đổi hiện nay, Đảng ta vẫn xác định trong những đặc trưng của CNXH ở việt nam là thành lập một xóm hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 10: Theo cách nhìn của nhà nghĩa Mác – Lê nin, các nước tư bạn dạng tiến hành đi lên chủ nghĩa xóm hội là thực hiện bề ngoài quá độ

A. Toàn diện.

B. Gián tiếp.

C. Trực tiếp.

D. Lâu dài.

Đáp án:

Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc phần đông sẽ đi cho CNXH, đó là vấn đề không thể né khỏi” và hầu như trải qua 1 thời kì thừa độ, mà trong đó vẻ ngoài quá độ trực tiếp là đi từ bỏ CNTB lên CNXH.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 11: Theo cách nhìn của chủ nghĩa Mác – Lê nin, những nước tiền tư bản tư phiên bản tiến hành tăng trưởng chủ nghĩa làng hội là thực hiện hiệ tượng quá độ

A. Toàn diện.

B. Lâu dài.

C. Trực tiếp.

D. Gián tiếp.

Đáp án:

Chủ nghĩa Mác – Lê nin vẫn khẳng định: “Tất cả những dân tộc đông đảo sẽ đi mang đến CNXH, đó là điều không thể kị khỏi” và phần lớn trải sang một thời kì thừa độ, trong đó hiệ tượng quá độ loại gián tiếp là những nước từ thôn hội chi phí tư bạn dạng đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn trở nên tân tiến tế độ TBCN.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: thừa nhận thức nào bên dưới đây góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm an toàn chế độ làng hội chủ nghĩa?

A. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước buôn bản hội nhà nghĩa.

B. Nghi ngờ về kĩ năng và con đường đi lên xóm hội nhà nghĩa.

C. Mong muốn quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa tư bạn dạng để giàu mạnh.

D. Chỉ để ý đến các mặt xấu đi của xóm hội và chán nản.

Đáp án:

Chủ nghĩa làng hội nhưng Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là 1 trong xã hội cách tân và phát triển ưu việt hơn, tốt đẹp hơn các xã hội trước. Mặc dù nhiên, trên con phố quá độ tăng trưởng xã hội nhà nghĩa còn những khó khăn, mỗi cá nhân dân cần luôn tin tưởng vào sự chỉ huy của Đảng và Nhà nước làng mạc hội chủ nghĩa, rèn luyện bản thân để góp thêm phần xây dựng và cải cách và phát triển đất nước.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: việt nam đi lên con đường chủ nghĩa làng hội là

A. Phù phù hợp với điều kiện kinh tế tài chính của khu đất nước.

B. Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

C. Do ý hy vọng chủ quan tiền của lực lượng lãnh đạo.

D. Do tác động ảnh hưởng của tình hình thế giới.

Đáp án:

Quá độ lên CNXH vứt qua chính sách tư phiên bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đk lịch sử, tương xứng với ước vọng của nhân dân với xu thế cải cách và phát triển của thời đại.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 14: vn tất yếu tiến hành đi lên CNXH bỏ qua mất TBCN vì

A. Chưa có nền kinh tế đại công nghiệp của TBCN.

B. Chưa có những tiền đề đồ vật chất cần thiết cho công ty nghĩa làng mạc hội.

C. Kinh tế lạc hậu, yếu phát triển, bao gồm trị bất ổn.

D. Giặc đói và giặc dốt đã hoành hành.

Xem thêm: Sinh Học Lớp 9 Bài 59 - Lý Thuyết Sinh 9: Bài 59

Đáp án:

Việt Nam đi lên từ một non sông thuộc địa nửa phong kiến với trình độ sản xuất lạc hậu, bị phá hủy bởi chiến tranh, do vậy chưa tồn tại những tiền đề vật chất cần thiết để tiến thẳng lên CNXH mà phải tiến hành gián tiếp.