Treo Đoạn Dây Dẫn Mn Có Chiều Dài L=25Cm

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Treo đoạn dây dẫn MN có chiều lâu năm L=25cm, cân nặng một đơn vị chức năng chiều dài 0,04kg/m bằng hai dây miếng nhẹ làm thế nào để cho dây dẫn ở ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, độ lớn cảm ứng từ B=0,04T. Rước g = 10 m / s 2 . Mang lại I=16A tất cả chiều từ M mang đến N, xác minh lực căng dây của mỗi dây?

*

*

*


Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25cm, khối lượng của một đơn vị chức năng chiều lâu năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ, làm sao để cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ bao gồm chiều như hình vẽ, gồm độ bự B = 0,04 T. Mang đến g = 10 m/s2. Xác minh chiều và độ khủng của I nhằm lực căng dây bởi 0

*

A. Dòng điện có chiều trường đoản cú M dến N, gồm độ lớn 10 A

B. Dòng điện bao gồm chiều trường đoản cú N cho M, có độ bự 10 A

C. Dòng điện có phương vuông góc cùng với MN, chiều từ trong ra, tất cả độ bự 10 A

D. Dòng điện có phương vuông góc với MN, chiều từ không tính vào, tất cả độ mập 10 A


Lớp 11 vật dụng lý
1
0

Treo đoạn dây dẫn MN bao gồm chiều lâu năm l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều lâu năm là 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ thế nào cho dây dẫn ở ngang. Biết chạm màn hình từ tất cả chiều như hình vẽ, có độ béo B = 0,04 T. đến g = 10 m / s 2 .Cho I = 16A có chiều từ bỏ M cho N. Tính lực căng mỗi dây?

*

A.

Bạn đang xem: Treo đoạn dây dẫn mn có chiều dài l=25cm

0,26 N

B. 0,52N

C. 0,13 N

D. 1,3 N


Lớp 11 thiết bị lý
1
0

Treo đoạn dây dẫn MN có chiều nhiều năm l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chức năng chiều nhiều năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ làm thế nào để cho dây dẫn ở ngang. Biết cảm ứng từ gồm chiều như hình vẽ, bao gồm độ mập B = 0,04 T. đến g = 10 m / s 2 . Xác định chiều với độ lớn của I để lực căng dây bởi 0.

*

A. chiếc điện gồm chiều tự M đến N, gồm độ béo 10 A.

B. cái điện tất cả chiều từ N đến M, gồm độ béo 10 A.

C. loại điện gồm phương vuông góc với MN, chiều từ vào ra, tất cả độ to 10 A.

D. loại điện bao gồm phương vuông góc cùng với MN, chiều từ ngoài vào, gồm độ bự 10 A.


Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0

Một dây dẫn MN bao gồm chiều dài ℓ, khối lượng của một đơn vị chức năng dài của dây là D=0,04kg/m. Dây được treo bởi hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng với đặt vào từ trường đều phải có B=0,04T. Cho loại điện I qua dây. Cho MN=25cm, I=16A tất cả chiều trường đoản cú N cho M. Tính lực căng của mỗi dây.

*

A. 0,26N

B. 0,16N

C. 0,13N

D. 0,32N


Lớp 11 đồ vật lý
1
0

Một dây dẫn thẳng MN tất cả chiều nhiều năm l = 25 cm, trọng lượng của một đơn vị chức năng chiều nhiều năm của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bởi hai dây nhẹ theo phương trực tiếp đứng và đặt vào từ trường đều phải sở hữu véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với khía cạnh phẳng chứa MN với dây treo với B = 0,04 T. Cho mẫu điện I = 16 A tất cả chiều trường đoản cú M cho tới N chạy qua dây và g = 10 m / s 2 . Trương lực của từng dây là

*

A. 0,1 N.

B. 0,13 N.

C. 0,15 N.

Xem thêm: Tả Cây Bút Máy ( Dàn Ý Tả Cây Bút Mực Lớp 5 Hay, Tuyển Chọn, Lập Dàn Ý Tả Cây Bút Máy Lớp 5 Ngắn Gọn, Cực Hay

D. 0,2 N.


Lớp 11 vật dụng lý
1
0

Một dây dẫn trực tiếp MN bao gồm chiều dài l = 25 cm, trọng lượng của một đơn vị chức năng chiều lâu năm của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bởi hai dây dịu theo phương thẳng đứng và đặt vào từ trường đều sở hữu véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng đựng MN với dây treo cùng với B = 0,04 T. Cho chiếc điện I = 16 A bao gồm chiều tự M cho tới N chạy qua dây cùng g = 10 m/ s 2 . Lực căng của từng dây là

*

A. 0,1 N.

B. 0,13 N.

C. 0,15 N.

D. 0,2 N.


Lớp 11 đồ lý
1
1

Một dây dẫn MN bao gồm chiều lâu năm ℓ, trọng lượng của một đơn vị chức năng dài của dây là D=0,04kg/m. Dây được treo bởi hai dây dẫn dịu thẳng đứng và đặt vào từ trường đều có B=0,04T. Cho mẫu điện I qua dây.Xác đinh chiều với độ khủng của I nhằm lực căng của những dây treo bởi 0.

*

A. Cường độ chiếc điện I phải có hướng từ N mang đến M, độ lớn I=10A

B. Cường độ chiếc điện I phải được đặt theo hướng từ Mđến N, độ khủng I=10A

C. Cường độ chiếc điện I phải được đặt theo hướng từ N mang lại M, độ bự I=10A

D. Cường độ chiếc điện I phải được đặt theo hướng từ M đến N, độ béo I=10A


Lớp 11 vật dụng lý
1
0

Một dây dẫn trực tiếp MN tất cả chiều lâu năm l, khối lượng của một đơn vị chiều lâu năm của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bằng hai dây vơi theo phương thẳng đứng và đặt vào từ trường đều có véctơ chạm màn hình từ vuông góc với khía cạnh phẳng chứa MN với dây treo với B = 0,04 T. Cho chiếc điện I chạy qua dây. Để trương lực của dây treo bằng 0 thì chiều với độ béo của I là

*

A. I chạy tự M cho tới N và I = 9,8 A

B. I chạy trường đoản cú N tới M và I = 10 A

C. I chạy từ bỏ M tới N với I = 7,5 A.

D. I chạy từ N cho tới M với I = 7,5 A


Lớp 11 trang bị lý
1
0

Một dây dẫn thẳng MN tất cả chiều dài l, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bởi hai dây nhẹ theo phương trực tiếp đứng với đặt trong từ trường đều phải sở hữu véctơ chạm màn hình từ vuông góc với mặt phẳng cất MN với dây treo với B = 0,04 T. Cho loại điện I chạy qua dây. Để lực căng của dây treo bởi 0 thì chiều với độ mập của I là

*

A. I chạy từ bỏ M tới N cùng I = 9,8 A.

B. I chạy trường đoản cú N cho tới M và I = 10 A.

C. I chạy từ M tới N cùng I = 7,5 A.

Xem thêm: Lý Bí Đặt Tên Nước Vạn Xuân Vì, Tại Sao Lý Bí Đặt Tên Nước Là Vạn Xuân

D. I chạy trường đoản cú M cho tới N với I = 7,5 A.


Lớp 11 vật dụng lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)