ỨNG DỤNG QUY TẮC BÀN TAY TRÁI

     

1. Quy tắc bàn tay trái

*
phép tắc bàn tay trái" width="262">

- quy tắc bàn tay trái (còn call là nguyên tắc Fleming) là quy tắc lý thuyết của lực vày một từ trường tác động ảnh hưởng lên một đoạn mạch bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua với đặt trong từ trường.

Bạn đang xem: ứng dụng quy tắc bàn tay trái

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái thế nào cho các con đường sức từ hướng về phía lòng bàn tay, chiều từ cổ tay mang đến ngón tay giữa hướng theo chiều mẫu điện thì ngón tay loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Quy tắc này dựa vào cơ sở lực từ tác động ảnh hưởng lên dây năng lượng điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ chiếc điện

* dl là véc tơ bao gồm độ dài bằng độ dài đoạn dây điện cùng hướng theo chiều cái điện

* B là véc tơ chạm màn hình từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl và B, và bởi đó rất có thể xác định theo phép tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc cố kỉnh bàn tay phải


*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt thế nào cho bốn ngón tay hướng theo chiều chiếc điện chạy qua những vòng dây thì ngón tay loại choãi ra chỉ chiều của con đường sức từ trong trái tim ống dây.

Ứng dụng

a. Xác minh từ ngôi trường của loại điện trong dây dẫn trực tiếp dài

- Với mẫu điện chạy vào dây dẫn trực tiếp dài, con đường sức từ của nó là phần đông đường tròn bao gồm tâm nằm trên dây dẫn điện và vuông góc với cái điện. Khi đó, sử dụng quy tắc bàn tay đề xuất để khẳng định chiều của mặt đường sức từ bỏ như sau:

+ gắng bàn tay phải sao để cho ngón chiếc choãi ra nằm dọc theo dây dẫn I, lúc đó, ngón mẫu chỉ theo chiều cái điện về điểm Q, các ngón tay sót lại khum theo chiều đường sức từ trên phố tròn trung ương O (O nằm trong dây dẫn I).

+ bí quyết tính độ lớn chạm màn hình từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn chạm màn hình từ trên điểm cần xác minh I: Cường độ chiếc điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần xác định đến dây dẫn (m)

b. Xác minh từ ngôi trường của mẫu điện trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

- Đường mức độ từ đi qua đường dẫn uốn thành vòng tròn tất cả 2 loại: Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn dây dẫn năng lượng điện là đường thẳng dài vô hạn.

- đều đường mức độ từ còn lại là số đông đường cong đi vào từ phương diện nam cùng đi ra từ mặt bắc của cái điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ mẫu điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Xác định từ ngôi trường của loại điện chạy vào ống dây hình trụ.

Xem thêm: Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Nâng Cao Nhị Thức Newton, Bài Tập Nhị Thức Newton Lớp 11 Nâng Cao

- Dây dẫn điện quấn xung quanh ống dây hình trụ. Trong ống dây, các đường sức từ là đều đường thẳng song song, lúc ấy chiều của mặt đường sức tự được xác định theo nguyên tắc bàn tay đề xuất như sau:

+ nuốm bàn tay đề nghị rồi đặt thế nào cho chiều khum bốn ngón tay phía theo chiều cái điện quấn trên ống dây, khi đó, ngón chiếc choãi ra chỉ hướng của đường sức từ. Đường sức từ bước vào từ mặt nam và đi có mặt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn cảm ứng từ trong tâm địa ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ mẫu điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m) l: là chiều dài ống dây hình tròn (m)

3. Biện pháp giải bài tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng luật lệ bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có sệt điểm:

+ Điểm đặt tại trung điểm đoạn dòng điện

+ bao gồm phương vuông góc với I→ và B→, tất cả chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc tạo nên bới I→ với B→)

Trong đó: B là chạm màn hình từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ chiếc điện (A); l là chiều lâu năm của sơi dây (m).

- nguyên tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm thế nào cho lòng bàn tay hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến những ngón tay thân chỉ chiều mẫu điện, lúc ấy ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài xích tập

Ví dụ 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác minh chiều (của một trong ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta phát biểu quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao cho lòng bàn tay hứng các đường sức từ, chiều trường đoản cú cổ tay đến các ngón tay thân chỉ chiều mẫu điện, khi ấy ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn tất cả chiều dài 10 m được để trong trường đoản cú trường đều phải sở hữu B = 5.10-2 T. Cho dòng điện bao gồm cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) khẳng định lực từ tính năng lên dây dẫn khi dây dẫn để vuông góc với B→

b) nếu lực từ tác dụng có độ lớn bởi 2,5√3 N. Hãy khẳng định góc giữa B→ và chiều chiếc điện ?

Hướng dẫn:

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có cân nặng m, mang loại điện I có chiều như hình, được để vào vào từ trường đều phải có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn những lực tính năng lên đoạn dây MN (bỏ qua khối lượng dây treo).

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ những lực chức năng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trọng tâm (chính thân thanh), có khunh hướng xuống; trương lực dây T→ để vào điểm tiếp xúc của tua dây cùng thanh, khunh hướng lên; Lực từ F→ : áp dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định được F→ có phương thẳng đứng, khunh hướng lên như hình.

+ các lực được trình diễn như hình.

Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ " (Tô Hoài), Giá Trị Nhân Đạo Của Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN gồm chiều dài l = 25 cm, trọng lượng của một đơn vị chiều dài là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ bao gồm chiều như hình vẽ, có độ béo B = 0,04 T. Cho g = 10 m/s2.