Vật Lí 9 Bài 9 C5

     

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 9. Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào vật tư làm dây dẫn, sách giáo khoa đồ gia dụng lí 9. Nội dung bài bác Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài bác 9 trang 25 26 27 sgk thiết bị lí 9 bao hàm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, siêng đề tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học giỏi môn thứ lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Vật lí 9 bài 9 c5

*
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài bác 9 trang 25 26 27 sgk đồ dùng lí 9

Lý thuyết

*

Dưới đây là phần chỉ dẫn Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài xích 9 trang 25 26 27 sgk vật dụng lí 9. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi

tiencuongmobile.com.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức trả lời những câu hỏi, giải những bài tập vật lí 9 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài xích 9 trang 25 26 27 sgk thứ lí 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

1. Trả lời thắc mắc C1 bài xích 9 trang 25 sgk đồ lí 9

Để khẳng định sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào vật tư dây dẫn thì phải triển khai thí nghiệm với những dây dẫn có đặc điểm gì?

Trả lời:

Đo điện trở của những dây dẫn tất cả cùng chiều lâu năm và thuộc tiết diện cơ mà làm bằng các vật liệu khác biệt để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.

2. Trả lời câu hỏi C2 bài 9 trang 26 sgk vật dụng lí 9

Dựa vào bảng 1, hãy tính năng lượng điện trở của đoạn dây dẫn constantan lâu năm l = 1 m và có tiết diện là S = 1mm2.

*

Trả lời:

Đổi đơn vị: 1 mét vuông = 106 mm2

Dựa vào bảng 1: Điện trở của đoạn dây dẫn constantan lâu năm (l_1=1m) và bao gồm tiết diện (S_1=1m^2) là (R_1=0,50.10^-6Ω).

Khi dây dẫn constantan dài (l_2=1m) và bao gồm tiết diện (S_2=1mm^2=10^-6m^2), tất cả điện trở (R_2), ta có:

(eginarrayldfracR_2R_1 = dfracS_1S_2 = dfrac110^ – 6 = 10^6\ Rightarrow R_2 = 10^6R_1 = 10^6.0,5.10^ – 6 = 0,5Omega endarray)

3. Trả lời câu hỏi C3 bài 9 trang 26 sgk đồ gia dụng lí 9

Để xây dựng bí quyết tính điện trở R của một quãng dây dẫn có chiều dài l, bao gồm tiết diện S và làm bằng vật tư có điện trở suất ρ, hãy tính theo các bước như bảng 2.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng, Cách Lớp 10 Cực Hay

Bảng 2

*

Trả lời:

*

4. Trả lời câu hỏi C4 bài 9 trang 27 sgk vật lí 9

Tính năng lượng điện trở của đoạn dây đồng lâu năm l = 4 m gồm tiết diện tròn, đường kính d = 1mm (lấy π = 3,14).

Trả lời:

Điện trở của đoạn dây: (R = ho dfraclS) (1)

Theo đề bài bác ta có:

+ Chiều dài (l = 4m)

+ tiết diện: (S = pi r^2 = pi dfracd^24 = pi .dfracleft( 0,001 ight)^24 = 7,85.10^ – 7m^2)

+ Điện trở suất của đồng: ( ho = 1,7.10^ – 8Omega m)

Thay vào (1) ta được, năng lượng điện trở của đoạn dây đồng là:

(R = ho dfraclS = 1,7.10^ – 8dfrac47,85.10^ – 7 = 0,0866Omega )

5. Trả lời câu hỏi C5 bài bác 9 trang 27 sgk đồ gia dụng lí 9

Từ bảng 1 hãy tính:

a) Điện trở của tua dây nhôm nhiều năm 2m và gồm tiết diện 1mm2.

b) Điện trở của gai dây nikêlin lâu năm 8m, bao gồm tiết diện tròn và 2 lần bán kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

c) Điện trở của một dây ống đồng nhiều năm 400m và gồm tiết diện 2mm2.

Xem thêm: Giáo Án Sinh Học 9 Bài 45-46, Giáo Án Sinh Học 9 Bài 45, 46: Thực Hành

Trả lời:

a) Ta có:

+ Điện trở suất của nhôm: ( ho=2,8.10^-8Omega m)

+ Chiều lâu năm đoạn dây: (l=2m)

+ huyết diện (S=1mm^2=10^-6m^2)

⇒ Điện trở của tua dây nhôm:

(R = ho displaystylel over S = 2,8.10^ – 8.2 over 1.10^ – 6 = 0,056Omega )

b) Ta có:

+ Điện trở suất của Nikelin: (rho=0,40.10^-6Omega m)

+ Chiều lâu năm đoạn dây: (l=8m)

+ huyết diện (S=pi r^2=pi dfracd^24=pi dfrac0,4.10^-3^24=1,256.10^-7m^2)

⇒ Điện trở của tua dây nikêlin:

(R = ho displaystylel over S = 0,4.10^ – 6.8 over 1,256.10^-7 = 25,5Omega )

c) Ta có:

+ Điện trở suất của đồng: ( ho=1,7.10^-8Omega m)

+ Chiều dài đoạn dây: (l=400m)

+ máu diện (S=2mm^2=2.10^-6m^2)

⇒ Điện trở của một dây đồng: (R = ho displaystylel over S = 1,7.10^ – 8.400 over 2.10^ – 6 = 3,4Omega )

6. Trả lời thắc mắc C6 bài 9 trang 27 sgk thiết bị lí 9

Một gai dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram sinh sống 20oC có điện trở 25Ω, bao gồm tiện diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều nhiều năm của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Trả lời:

Ta có:

+ Điện trở (R=25Omega)

+ tiết diện (S=pi r^2=pi (0,01.10^-3)^2=3,1.10^-10m^2)

+ Điện trở suất của vonfam ( ho=5,5.10^-8Omega m)

Mặt khác, ta có:

(R = ho displaystylel over S \Rightarrow l = displaystyleRS over ho = 25.3,14.(0,01.10^ – 3)^2 over 5,5.10^ – 8 = 0,1427m m )

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đó là phần giải đáp Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài bác 9 trang 25 26 27 sgk thiết bị lí 9 không thiếu và gọn gàng nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn đồ vật lí lớp 9 thiệt tốt!