VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 BÀI 92 LUYỆN TẬP

     

Với giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 6, 7 bài xích 92: Luyện tập chi tiết giúp học sinh dễ dãi xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 92 luyện tập


Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 6, 7 bài bác 92: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 6, 7 bài xích 92: Luyện tập

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 6 bài xích 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

45m12m23m

1,8 dm

1,3 dm

0,6 dm

Lời giải

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

15+10×122=150  cm2
45m12m23m45+12×232=1330   m2

1,8 dm

1,3 dm

0,6 dm

1,3+1,8×0,62=0,93  dm2

Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 6 bài bác 2: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé xíu 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

Lời giải

Đáy to của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

34+26×202=600 m2

600m2 gấp100m2 mốc giới hạn là:

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó:

6 × 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 6 bài bác 3: a) Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy khủng 55dm với đáy bé 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b) Tính trung bình cộng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

Xem thêm: Cách Làm Hạt Trân Châu Từ Bột Năng Cực Đơn Giản Tại Nhà Bạn Nên Thử Ngay

Lời giải

a) Đổi:20 m2=2000dm2

Tổng đáy khủng và đáy bé xíu hình thang là:

55 + 45 = 100 (dm)

Chiều cao của hình thang là:

2000 × 2 : 100 = 40 (dm)

b) Trung bình cộng hai đáy hình thang là:

7 : 2 = 3,5 (m)

Đáp số: a) 40dm;

b) 3,5 m.

Xem thêm: Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Của Nước Ta Hiện Nay, (Pdf) Luận Văn

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 7 bài xích 4: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các form size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đánh đậm của hình chữ nhật là: ………cm2

*

Lời giải

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD nên độ cao tam giác ABCD là 4cm.