VÙNG ỔN ĐỊNH CỦA VỎ TRÁI ĐẤT THƯỜNG NẰM Ở

     

- Khi hai mảng bóc tách xa nhau, ở các vết nứt tách dãn, macma sẽ phun trào lên, chế tạo thành những dãy núi ngầm, kèm theo hiện tượng động đất, núi lửa,...

- Khi hai mảng châu lục xô vào nhau, chỗ tiếp xúc bị nén ép, dồn lại và nhô lên(mảng nọ xô chờm hoặc luồn xuống bên dưới mảng kia), hình thành những dãy núi, xuất hiện động đất, núi lửa,...

=> bởi vậy vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm tại vị trí vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các bản đồ sau:

*

Hình 1: các mảng xây đắp lớn của Thạch quyển

*

Hình 2. Các vành đai hễ đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

Dựa vào hình 1 cùng hình 2, cho biết thêm dãy Himalaya được xuất hiện do:


Cho các phiên bản đồ sau:

*

Hình 1: các mảng thiết kế lớn của Thạch quyển

*

Hình 2. Những vành đai rượu cồn đất, núi lửa và những vùng núi trẻ

Dựa vào hình 1 với hình 2, cho thấy thêm dãy núi trẻ con An-đet sinh hoạt Nam Mĩ được sinh ra do