Writing unit 4 lớp 12 trang 53

     

Work in pairs. Put the words & phrases related to the mass truyền thông in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary khổng lồ look up unfamiliar words.


Mass media forms (Các hình thức truyền thông đại chúng)

1. Work in pairs. Put the words và phrases related to lớn the mass media in three groups: print, television & the Internet. Use a dictionary khổng lồ look up unfamiliar words.

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ và các từ liên quan đến những phương tiện truyền thông đại bọn chúng trong ba nhóm: in, truyền hình cùng Internet. Thực hiện từ điển để tra những từ lạ.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Print: books, magazines, leaflets, newspapers

(In: sách, tạp chí, tờ rơi, báo)

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries

(Truyền hình: chương trình tin tức, phim truyền hình, chương trình thực tế, phim tài liệu)

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking

(Internet: email, trang web, nhắn tin nhanh, chia sẻ dữ liệu, mạng xóm hội) 


Bài 2


Video lí giải giải


2. Quickly read the text and choose the best heading.

Bạn đang xem: Writing unit 4 lớp 12 trang 53

(Nhanh giường đọc các văn bạn dạng và chọn tiêu đề tốt nhất.)

a. The history of print media (Lịch sử những phương luôn thể truyền thông)

b. Forms of mass media (Các bề ngoài truyền thông đại chúng)

c. The advent of the Digital truyền thông media Age (Sự ra đời của thời đại truyền thông media kỹ thuật số)

d. Means of di động communication (Ý nghĩa của phương tiện liên lạc di động)

The mass truyền thông media are means of communication, such as books, newspapers, recordings, radio, movies, television, điện thoại phones và the Internet, that can reach a large audience.

Although the first printed books had appeared long before in China, the term ‘mass truyền thông ’ we use today was coined with the creation of print media, which started in Europe in the Middle Ages. This is also considered the first example of mass truyền thông due to the large number of readers then.

Since the mid-twentieth century, new technologies have been developed, which helped khổng lồ diversify mass truyền thông media and make them an inseparable part of our lives. The role of the mass media is not only khổng lồ entertain & amuse the masses. Its most important role is lớn provide information và news about events in different parts of the world as they occur. Educating people about their rights and responsibilities is another function of mass media.

Until recently, mass truyền thông forms were classified into six categories according to lớn the sequence of their advent: print, recordings, cinema, radio, television and the Internet. Each khung has its own characteristic content types, creative artists and business models. In the early 21st century, with the explosion of smartphone communication technology, the điện thoại phone has emerged as a new và unique truyền thông media channel. Clip and computer games have also developed into a mass truyền thông media form.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 11 Thao Tác Lập Luận So Sánh (Chi Tiết), Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh

The Internet & mobile communication is now the most popular means of receiving information và interacting with people through email, instant messaging, apps, search engines, blogs. Social networks và other services. Most print & broadcast truyền thông media have a presence on the website by having đoạn clip adverts or Quick Response Codes (QR Codes) that link to specific websites.

Each khung of mass media has had an important impact on society, for example, books have helped people khổng lồ educate themselves while newspapers have recorded daily events. Magazines were the first visual medium before the advent of television, which together with radio, brought entertainment và news programmes into people"s homes. However, all these truyền thông had to change and adapt to the advent of the Internet và Digital media Age. New digital truyền thông media forms are more personal & social as they allow people to lớn connect with each other, collaborate and share information and personalise their experiences.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các phương tiện tin tức đại chúng là phương tiện truyền thông, như sách, báo, đài phát thanh, phim ảnh, truyền hình, điện thoại cảm ứng thông minh di đụng và Internet, hoàn toàn có thể tiếp cận được nhiều đối tượng.

Mặc cho dù cuốn sách in đầu tiên đã xuất hiện từ lâu ngơi nghỉ Trung Quốc, nhưng thuật ngữ "phương tiện thông tin đại chúng" mà bọn họ sử dụng thời nay được đề ra với việc tạo nên các phương tiện đi lại in, bước đầu ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Đây cũng là ví dụ đầu tiên của những phương tiện tin tức đại bọn chúng dựa theo con số lớn độc giả.

Kể từ giữa thế kỷ XX, technology mới đã có phát triển, giúp đa dạng hóa các phương tiện thông tin đại bọn chúng và thay đổi chúng thành 1 phần không thể tách bóc rời của cuộc sống chúng ta. Vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ có là để giải trí và vui chơi giải trí cho quần chúng. Vai trò đặc trưng nhất của nó là đưa tin và thông tin về các sự khiếu nại ở đông đảo nơi khác nhau trên thế giới khi bọn chúng xảy ra. Giáo dục đào tạo người dân về quyền và trọng trách của họ là một tác dụng khác của các phương tiện tin tức đại chúng.

Cho cho gần đây, các hình thức truyền thông đại chúng được phân một số loại thành sáu nhiều loại theo trình từ bỏ của sự thành lập và hoạt động của chúng: in ấn, ghi âm, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, đài vạc thanh, truyền hình cùng Internet. Mỗi bề ngoài có những loại nội dung đặc thù riêng, nghệ sĩ sáng chế và quy mô kinh doanh. Vào thời điểm đầu thế kỷ 21, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông di động, smartphone di hễ đã nổi lên như 1 kênh media mới với độc đáo. Trò chơi video và laptop cũng đã cải tiến và phát triển thành một hình thức truyền thông đại chúng.

Internet và media di động bây chừ là phương tiện phổ biến nhất để nhận tin tức và tương tác với mọi người trải qua email, nhắn thông tin thời, ứng dụng, nguyên lý tìm kiếm, blog, mạng xã hội và các dịch vụ khác. đa số các phương tiện truyền thông media in ấn và quảng cáo đều có mặt trên web bằng cách quảng cáo đoạn clip hoặc mã đáp ứng nhu cầu nhanh (QR Codes) liên kết tới các trang web ráng thể.

Xem thêm: Dàn Ý Chi Tiết 12 Câu Đầu Trao Duyên, Dàn Ý Phân Tích 12 Câu Đầu Đoạn Trích Trao Duyên

Mỗi hình thức truyền thông đại bọn chúng đã tất cả tác động đặc trưng đến thôn hội, ví dụ như sách đã giúp mọi bạn tự giáo dục phiên bản thân trong những khi báo chí đánh dấu các sự kiện mặt hàng ngày. Tập san là môi trường thị giác trước tiên trước khi truyền hình, cùng rất đài phân phát thanh, đưa những chương trình vui chơi giải trí và tin tức vào nhà đất của người dân. Tuy nhiên, toàn bộ các phương tiện media này đang phải chuyển đổi và đam mê nghi cùng với sự ra đời của Internet cùng Thời đại truyền thông Kỹ thuật số. Các vẻ ngoài truyền thông tiên tiến nhất mới gồm tính cách cá thể và buôn bản hội rộng khi họ có thể chấp nhận được mọi người kết nối với nhau, cộng tác và chia sẻ thông tin cá thể và cá nhân hoá yên cầu của họ.